Tūkstošgades attīstības mērķi

Fons ANO Tūkstošgades attīstības mērķi infografikai

Infografika “Attīstība un vide”

Katru gadu Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija pasludina tematisko gadu, lai pievērstu uzmanību Eiropas Savienības ietvaros aktuālai problēmai. 2015. gads tiks veltīts attīstības sadarbības politikas jautājumiem, tādējādi nākamais gads ir pasludināts par Eiropas gadu attīstībai.

Latvija ir izstrādājusi nacionālo darba programmu plaša mēroga aktivitātēm Eiropas gada attīstībai ietvaros. Nacionālā programma ir veidota sadarbojoties ĀM, nevalstiskajām organizācijām, akadēmiskajam un privātajam sektoram un valsts un pašvaldību institūcijām. Attīstības gada aktivitāšu plānošanas koordinēšanai tika izveidota darba grupa Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes ietvaros.

Vairāk par Eiropas gada attīstībai prioritātēm un aktivitātēm meklē Ārlietu ministrijas māja slapā: http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/Attistibas-sadarbiba/gads/