Tūkstošgades attīstības mērķi

Fons ANO Tūkstošgades attīstības mērķi infografikai

Infografika “Attīstība un vide”

Arī Latvijas piemērs rāda, ka ekonomiskā izaugsme ir ļoti cieši saistīta ar kopējām vides slodzēm. Attēls parāda, kā Latvijā ir mainījušās ar patēriņu saistītās SEG emisijas: pirms krīzes laikā no 2000.-2008. gadam, augot ekonomikai, tās strauji pieauga, – bet tad, samazinoties ekonomiskajai aktivitātei, emisijas atkal samazinājās un atsāka pieaugumu 2011. gadā. Visstraujākais emisiju pieaugums bijis tieši saistībā ar kapitālieguldījumiem, kas lielā mērā saistīti ar ES struktūrfondu pieejamību pēc Latvijas iestāšanās ES un straujo ceļu būves un citas fiziskās infrastruktūras attīstību, kā arī celtniecības bumu.

Starptautiskajā un nacionālajā vides un ilgtspējīgas attīstības politikā bieži vien runā par dematerializāciju, kas nozīmē mazākas vides slodzes visos produkta dzīves ciklos: efektīvāku izejmateriālu un enerģijas izmantošanu ražošanas procesā, mazāku enerģijas un materiālu izmatošanu lietošanas stadijā un samazinātu atkritumu apjomu likvidācijas posmā. Dematerializācijas koncepcijas īstenošanos kādā nozarē vai visā ekonomikā dēvē par atsaisti (angl. decoupling). Tas nozīmē, ka ekonomiskā izaugsme attiecīgajā nozarē ir straujāka par resursu patēriņa un radītā piesārņojuma izaugsmes tempiem. Dematerializācijas iespējas nosaka resursu pieejamība, pieejamās tehnoloģijas un uzņēmumu vadības sistēmas, kā arī attīstība ekodizainā un valsts uzņēmējdarbības nosacījumi kopumā.