Tūkstošgades attīstības mērķi

Fons ANO Tūkstošgades attīstības mērķi infografikai

Infografika “Attīstība un vide”

2015. gads tiek pasludināts par Eiropas gadu attīstībai, un arī Latvijai šajā ir būtiska loma, jo pirmajā gada pusē tā būs ES prezidējošā valsts. Turklāt 2015. gadā attīstības politika un attīstības sadarbība ir globālās politikas dienaskārtībā, jo noslēdzas līdzšinējais attīstības sadarbības globālais ietvars – ANO Tūkstošgades attīstības mērķi(TAM).

Pasaulē arvien vairāk apzinās, ka valstu attīstības un resursu pārvaldības pieeja nav rezultējusies līdzsvarotā un atbildīgā attīstībā. Neilgtspējīga finanšu politika bieži rada draudus arī vides ilgtspējai un var veicināt vides degradāciju. Latvijas Zaļā kustība šajā infografikā vērš sabiedrības uzmanību uz to, ka pasaulei būtu jāvienojas, lai kopīgi novērstu neilgtspējīgas finanšu politikas īstenošanu un veicinātu izpratni par šādu investīciju radītajiem draudiem – videi un sabiedrībai kopumā. Īpaši vēlamies vērst uzmanību klimata finanšu politikai un tam, kā klimata pārmaiņas ietekmē jaunattīstības valstu ilgtspēju un virzību uz TAM izpildi.