Tūkstošgades attīstības mērķi

Fons ANO Tūkstošgades attīstības mērķi infografikai

Infografika “Attīstība un vide”

Latvijas Zaļā kustība (LZK) ir biedrība, kas apvieno vides aktīvistus, brīvprātīgos un ekspertus, kuri vēlas aktīvi darboties, lai uzlabotu vides kvalitāti un nepieļautu noziedzīgus nodarījumus pret vidi.

Vairāk informācijas par Latvijas Zaļo kustību un šī infografika paskaidrojošu publikāciju, kā arī publikācijas par šo un citām tēmām var atrast mūsu mājas lapā: Zalie.lv

EU Flag Infografika tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu


Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijas logo Materiāls tapis ar Ārlietu ministrijas līdzfinansējumu


 

Atpakaļ uz infografika sākumu