“Vides aktīvistu prasmju banka”

Projekta “Vides aktīvistu prasmju banka” mērķis ir paaugstināt vides NVO darbinieku, biedru, kā arī vietējā un reģionālā līmeņa NVO atbalsta grupu veiktspēju kvalitatīvai līdzdalībai vides politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī palielināt izpratni par publiskajiem pakalpojumiem, ko sabiedrībai, īstenojot savus mērķus, vietējā līmenī var piedāvāt vides organizācijas, un uzlabot šo publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, to veicināšanā iesaistoties plašākam NVO lokam.

Projekta mērķa grupas:

 • nodibinājuma „Vides izglītības fonds“,
 • biedrības „Latvijas Zaļā kustība“,
 • biedrības „Zemes darugi“, biedrības „Vides izglītotāju asociācija“, biedrības „Vides aizsardzības klubs“ darbinieki un biedri.

Projekta iesniedzējs:

Nodibinājums „Vides izglītības fonds“

Projekta partneri:

 • biedrība „Zemes draugi“,
 • biedrība „Latvijas Zaļā kustība“,
 • biedrība „Vides izglītotāju asociācija“,
 • biedrība „Vides aizsardzības klubs“.

Galvenās projekta aktivitātes un sagaidāmie rezultāti:

 • Dažādmācības kursa „Sabiedrības līdzdalība un vides aktīvisms” izveide;
 • Dažādmācības kursa „Klimats un enerģija” izveide;
 • Dažādmācības kursa „Vides vietējās iniciatīvas” izveide;
 • Dažādmācības ciklu īstenošana (apmācības apguve Moodle platformā ar pieejamu kursa vadītāja atbalstu un kursa dalībnieku komunikācijas iespējām e-vidē kombinācijā ar praktiskās pieredzes apgūšanu kontaksemināros un lauka studijām) kursiem „Sabiedrības līdzdalība un vides aktīvisms“ „Klimats un enerģija” un „Vides vietējās iniciatīvas” (kopumā apmācīti 60 dalībnieki).

Projekta budžets:

Projekta kopējais budžets ir 17154,80 LVL.

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Ieguldījums tavā nākotnē ESF VC SIF ES