Ilgtspējīgu pasākumu vadības vadlīnijas

Pēc lieliem un maziem pasākumiem, kuros vienkopu pulcējas daudz cilvēku, zemes ekosistēmā paliek par vienu pēdas nospiedumu vairāk. Mēs varam situāciju kaut nedaudz mainīt, izvēloties rīkoties citādāk – nokļūt pasākumā ar sabiedrisko transportu, kājām vai velosipēdu, ja iespējams, dzert krāna ūdeni, izvēlēties vietējo ražotāju pārtiku un samazināt atkritumu daudzumu.

Projekta aktivitātes:

  1. Izpētīt un analizēt labās prakses piemērus ilgtspējīgu pasākumu organizēšanā Baltijā un Ziemeļvalstīs; integrēt būtiskākos ISO 20121 aspektus.
  2. Pieredzes apmaiņa Dānijā, lai apgūtu labākās ilgtspējīgu pasākumu organizēšanas prakses un komunikāciju ar iesaistītajām pusēm.
  3. Ilgtspējīgu pasākumu ozrganizēšanas Vadlīniju izstrāde, iekļaujot projekta dalībnieku pieredzi un ekspertīzi.
  4. Tiešsaitē lietojamu kontrolsarakstu izstrāde pasākumu organizatoriem.
  5. Vienas dienas seminārs mērķgrupām – nevalstiskajam un publiskajam, kā arī biznesa sektoram.
  6. Mediju un komunikāciju aktivitātes, izplatot informāciju par projekta rezultātiem un informējot plašāku sabiedrību.

Tiešie rezultāti:

  • Elekroniskā un drukātā versijā pieejamas Vadlīnijas latviešu valodā, elektroniska to versija angļu valodā un kopsavilkums lietuviešu valodā.
  • Tiešsaistes kontrolsaraksts pasākumu organizatoriem angļu un latviešu valodā.
  • 80 līdz 100 nevalstiskā un publiskā sektora pārstāvju izglītošana Vadlīniju treniņseminārā, kā arī ar projekta rezultātu izplatīšanas plašākā mērķa grupā.
  • Vismaz 10 ieinteresētās puses, kas sasniegtas projekta ietvaros un iesaistītas Vadlīniju izstrādē un rezultātu izplatīšanā.

Projekta iesniedzējs:

“homo ecos:”

Projekta partneri:

“Latvijas Zaļā kustība”, Dānijas nevalstiskā organizācija INFORSE, Lietuvas nevalstiskā organizācija DVI.

Kopējais finansētājs:

Norden_LV_3001

“Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā”

Projekta īstenošanas laiks:

01.07.2014.- 30.09.2015.