„EKOenerģijas sertifikāta popularizēšana Latvijā”

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas, zaļas elektroenerģijas popularitāti, atpazīstamību un pieprasījumu pēc tās Latvijā, tādējādi samazinot ar elektroenerģijas ražošanu saistītās slodzes vidē. Projekta virsmērķis ilgtermiņā ir veicināt sabiedrības izpratnes paaugstināšanos par ilgtspējīgas enerģijas izmantošanas iespējām Latvijā, lai veicinātu valsts virzību uz oglekļa mazietilpīgu attīstību un saudzīgāku attieksmi pret dabu.

Projekta iesniedzējs:

nodibinājums Latvijas Dabas fonds

Projekta sadarbības partneri:

biedrība “Latvijas Zaļā kustība” un biedrība “Zaļā brīvība”

Projekta mērķa grupas:

  • ražotāji,
  • piegādātāji un konsultanti,
  • patērētāji,
  • tostarp lielie ražotāji, pašvaldības, ar vidi saistītās valsts pārvaldes iestādes un uzņēmumi, mājsaimniecības u.c., starptautiskie partneri, lēmumu pieņēmēji un citas iesaistītās puses.

Galvenās projekta aktivitātes:

  • Seminārs enerģijas ražotājiem un piegādātājiem;
  • Pastāvīgs stends izstādē „Vide un Enerģija 2014”;
  • Konference mērķa grupām “Vide un enerģija 2014” ietvaros;
  • Darbs ar ražotājiem, piegādātājiem un konsultantiem, patērētājiem, lēmumu pieņēmējiem un starptautiskajiem partneriem;
  • Informatīvās reklāmas medijos un vides reklāmas.

Projekta budžets:

Projekta kopējais budžets ir 30060 EUR, no kā 73% finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Projekta īstenošana laiks:

03.2014. – 12.2014

Latvijas vides aizsardzības fondsPROJEKTU FINANSĒ LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS