Dalība NVO tīklos

Latvijas Zaļā kustība ir pārstāvēta šādos nacionālajos NVO sadarbības tīklos:

Vides konsultatīvajā padomē (VARAM) 

http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pad/vkp/?doc=2939

Latvijas Pilsoniskās alianses padomē

http://nvo.lv/lv/news/page/elpa-padome-163/

Nevalstisko organizāciju līdzdalības konsorcijā

http://nvo.lv/lv/news/publication/lidzdalibas-konsorcijs-3352/

Un ir deleģēta pārstāvēt vides NVO intereses:

  • ES Fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā (FM, pārstāv Selīna Vancāne);
  • Klimata Pārmaiņu Finanšu instrumenta konsulatīvajā padomē (VARAM, pārstāv Selīna Vancāne).

Latvijas Zaļā kustība sadarbojas:

  • NVO un Ministru Kabineta sadarabības memoranda;
  • Saeimas un NVO sadarbības deklerācijas ietvaros.

Latvijas Zaļā kustība ir šādu starptautisku vides NVO sadarbības tīklu biedre:

CEE Bankwatch Network (Green 10)

www.bankwatch.org

Inforse-Europe (International Network for Sustainable Energy)

www.inforse.org

EKOenergy Network

www.ekoenergy.org

Coalition Clean Baltic

www.ccb.se