Vietējā ekonomika

Šeit Jūs varat iepazīties ar mūsu publikācijām par vietējo ekonomiku.

Publikācijā aplūkota vietējās ekonomikas plānošana, ņemot vērā svarīgu tās komponenti – enerģijas ražošanu un patēriņu vietējā līmenī. Enerģētika ir mūsdienu kopienas un sabiedrības pamatvajadzība, kurai tiek tērēta lielākā daļa resursu. Īpaša uzmanība tiek vērsta tieši uz enerģētikas nozīmi vietējā ekonomikā un efektīvu resursu patēriņu ar sabiedrības virzītu enerģijas projektu vadības pieeju.

Download (PDF, 757KB)