“Diena bez auto”

Šī videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšanas projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par privātā autotransporta izmantošanas ietekmi uz vidi un videi draudzīgas mobilitātes risinājumiem, un aicināt sabiedrību izmēģināt videi draudzīgākas alternatīvas automašīnu izmantošanai.

Projekta virsmērķis ir sekmēt Latvijas iedzīvotāju attieksmes un rīcības maiņu, veicinot videi draudzīgu dzīvesveidu, tādējādi mazinot cilvēka darbības radīto ietekmi uz klimata pārmaiņām. Kā arī veicināt ilgtspējīgas un veselīgas sabiedrības veidošanos, un sekmēt sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībās.

Projekta mērķa grupas:

  • skolēni un jaunieši,
  • sabiedriski aktīvā sabiedrības daļa
  • Projekta iesniedzējs:
  • “Latvijas Zaļā kustība”

Galvenās aktivitātes:

  • Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu mobilitāti un akcijas norisi sociālajos tīklos, pilsētu laikrakstos, portālos, radio, un citās informācijas platformās – regulāras preses relīzes;
  • Fotokonkursa izsludināšana un norise, aicinot sabiedrību apzinātu vietas, kas ir draudzīgas velosipēdistiem;
  • Diena bez auto velobrauciena kā vides izglītības aktivitātes un zibakcijas organizēšana 22.septembrī katrā no pilsētām;
  • Iedzīvotāju ieteikumu apkopošana un nodošana vietējām pašvaldībām.

Kopējais projekta budžets:

4283 EUR, no kuriem 70 % finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Projekta īstenošanas laiks:

08.2014 – 11.2014

Latvijas vides aizsardzības fondsPROJEKTU FINANSĒ LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS