Category Archives: ES fondi

Vai enerģija ir pieejama visiem? – Enerģētiskā nabadzība Latvijā

Latvijas Zaļā kustība, sadarbībā ar CEE Bankwatch Network ir sagatavojusi analīzi “Enerģētiskā nabadzība Latvijā: energoefektivitātes pasākumu ieviešana un atbalsta mehānismi”.

Enerģētiskā nabadzība ir lielākā problēma Eiropā, un tās būtība sakņojas faktā, ka Eiropas iedzīvotājiem ir zemi ienākumi, kā arī energo-neefektīvas ēkas. 2014.gadā, piemēram, zemāko-ieņēmumu mājsaimniecība Eiropā iztērēja aptuveni 9% no visiem saviem izdevumiem tikai enerģētikas izmaksām vien.

Lasīt tālāk… →

Aicinām publiskot Skanstes tramvaja projekta dokumentus

Latvijas Zaļā kustība, Vides aizsardzības klubs un kustība “Lielo kapu draugi” lūgusi Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai (CFLA) publiskot Skanstes tramvaja līnijas projekta pieteikumu un pārbaudīt, vai tas nesatur krāpšanas pazīmes.

Trīs organizācijas 26.oktobrī izsūtīja vēstuli CFLA, kurā, pamatojoties uz informācijas atklātības likumu un Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumu, lūdz izsniegt Skanstes tramvaja projekta pieteikumu. Viņi pauž, ka sabiedrībai tas ļautu pārliecināties par projekta pamatojumu un pierādījumiem savlaicīgai sabiedrības iesaistei projekta sagatavošanā.
Vēstuli parakstīja un iesniedza Latvijas Zaļās kustības valdes locekle Selīna Vancāne kopā ar Vides aizsardzības klubu un aktīvistiem no “Lielo Kapu draugi”.

Lasīt tālāk… →

ES struktūrfondu investīcijas Latvijā: kas slēpjas aiz Latvijas “zaļā” tēla?

Enfants_terriblesKlimata pārmaiņas ietekmē mūs jau šobrīd un tas rada neatgriezeniskas sekas gan vidē, gan sabiedrībā, kas ar laiku var radīt neizmērojamus izdevumus nākamajām paaudzēm, pakļaujot tās vēl neapzinātiem riskiem un ierobežojot sabiedrības izaugsmes iespējas. Tādējādi Eiropa šobrīd ir saskārusies ar lieliem izaicinājumiem publisko investīciju jomā, lai līdz 2050.gadam sasniegtu tās nospraustos mērķus – pāreja uz ekonomiku, kas ir brīva no fosilās enerģijas, kas ir balstīta atjaunīgo energoresursu izmantošanā un vispārējā resursu efektīvā izmantošanā. Eiropas Savienības Struktūrfondiem 2014-2020.gada plānošanas periodā (turpmāk tekstā – ES Fondi) 351 miljardu EUR apmērā ir jānodrošina būtiska daļa šo investīciju, it īpaši Centrālajā un Austrumeiropā, kur ES Fondi veido lielāko daļu no publiskajām investīcijām infrastruktūrā.

Lasīt tālāk… →

Cik tērēsim? ES fondu izlietojums līdz 2020.gadam

Jauna nauda, vecas idejas!

Latvijas Zaļā kustība kopā ar CEE Bankwatch Network izdevuši jaunu publikāciju par centrālās un Austrumeiropas valstu plāniem investēt ES fondu līdzekļus jaunajā budžeta periodā 2014.-2020. gadam. Pētījumā analizēta arī Latvija.

Meklē atbildes uz jautājumiem:

  • Cik naudas atvēlēts vides jomai?
  • Cik no tā plānots izlietot adaptācijai klimata pārmaiņām un plūdu novēršanas riskiem?
  • Cik dabas aizsardzībai?
  • Un vai varēsim atļauties ieviest PET pudeļu depozītsistēmu?

Atbildes uz šiem un  citiem jautājumiem, un galveno problēmjautājumu izklāstu meklē zemāk publikācijā (skatīt 21.lpp, publikācija sagatavota angliski).

Lasīt tālāk… →

Aicinām apmeklēt ekspertu diskusiju par enerģijas lomu vietējā ekonomikā

Tiek rīkota apaļā galda diskusija „Enerģijas nozīme vietējā ekonomikā”, 2014. gada 12. novembrī.

Norises vieta Arodbiedrību mājā, Bruņinieku ielā 29/31, 3. stāvā, 314. kabinetā. Sākums pulksten 14:00.

Turpinot energoefektivitātes diskusiju projekta „Ēku energoefektivitāte – resursu ekonomija un vides saudzēšana” ietvaros, svarīgi apzināties, ka energoefektivitāte ēkās ir tikai viena no komponentēm kompleksajā enerģētikas sistēmā. Plānojot energoefektivitāti valstī, pašvaldībā vai mājsaimniecībā viens no svarīgiem nosacījumiem ir enerģiju uztvert kā sistēmu kurā jāpievērš uzmanība enerģijas ražošanai, tās avotam, enerģijas piegādei un enerģijas gala patēriņam. Viens no 2012/27/ES „Energoefektivitātes direktīvas“ darbības mērķiem ir veicināt efektīvu atjaunīgo energoresursu izmantošanu. Efektīva un ilgtspējīga AER izmantošana ne tikai sniedz ieguldījumu vidrūpē, saglabājot klimatu un vidi, ļauj efektīvi plānot un izmantot pieejamos resursus, bet arī sniedz iespējas attīstīt vietējo ekonomiku.

Lasīt tālāk… →