Category Archives: ES fondi

Aicinām darbā startptautiskās vides organizācijas kampaņu koordinatoru

Latvijas Zaļā kustība meklē nacionālo kampaņu koordinatoru sadarbībai ar vides NVO tīklu CEE Bankwatch Network (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Galvenie darba pienākumi:

  • Uzraudzīt Eiropas Savienības fondu un starptautisko finanšu institūciju īstenoto aktivitāšu (programmu, projektu) izstrādi un ieviešanu no vides ilgtspējas (dabas, enerģētikas un klimata jautājumi) viedokļa;
  • Informēt ieinteresētās nevalstiskās organizācijas, valsts institūciju pārstāvjus, zinātniekus un plašsaziņas līdzekļus par Latvijas Zaļās kustības un CEE Bankwatch darbību šajā jomā;
  • Regulāri publiskot informāciju ieinteresētajai sabiedrībai un organizēt vietēja vai nacionāla mēroga kampaņas problēmjautājumu risināšanai;
  • Īstenot CEE Bankwatch Network ikgadējā darbības plānā iekļautās aktivitātes.

Prasības pretendentiem:

Lasīt tālāk… →

Līdzdalība ES Fondu ieviešanas uzraudzībā

Sabiedrības līdzdalība ES fondu ieviešanas uzraudzībā

Šodien un rīt (2. un 3. jūlijā) biedrības Latvijas Zāļā kustība vadītāja Selīna Vancāne un biedrības “Dzīvības koks” vadītāja Gunita Berķe pārstāv Nevalstisko organizāciju sektoru ( NVO un MK sadarbības memoranda padome un Vides konsultatīvā padome) darbībai ES Fondu Uzraudzības komitejā.

Lasīt tālāk… →

Eiropas Komisijas rekomendācijas valstīm 2014.gadam – NVO līdzdalība “zaļākai”attīstībai

Ar stratēģiju Eiropa 2020, ES ir izvirzījusi vērienīgus mērķus, lai panāktu pāreju uz zemu oglekļa dioksīda emisiju politiku, zaļāku ekonomiku un resursu efektīvu Eiropu. Virzība uz šiem mērķiem, kas šobrīd ir nepietiekama, lai atrisinātu vides problēmas Eiropā, līdz šim ir bijusi lēna. Galvenokārt tāpēc, ka tā ir cietusi no īstenotās klimata politikas, kurā dominējuši pārsvarā īstermiņa risinājumi ekonomiskās krīzes pārvarēšanai, kas bieži vien tika pieņemti, lai aizsargātu noteiktas interešu grupas.

Lasīt tālāk… →

Pieprasām labāku partnerības principa ieviešanu ES Fondu plānošanas un ieviešanas procesos

Latvijas Zaļā kustība, sadarbībā ar citām starptautiskām organizācijām šī gada 19.martā nosūtīja vēstuli Reģionālās un pilsētvides politikas Ģenerāldirektorāta direktoram, kurā vēršas pie Eiropas Komisijas atbildīgās institūcijas Kohēzijas politikas plānošanas un ieviešanas kontekstā pieprasot vairāk kontrolēt dalībvalstu virzību uz sadarbību ar sabiedrību un nodrošināt iespēju pēc tehniskās palīdzības, kā arī pēc finansējuma sabiedrības virzītiem projektiem ar mērķi nodrošināt efektīvāku un caurspīdīgāku Eiropas Kohēzijas politikas īstenošanu. (Vēstuli var lasīt zemāk)

Lasīt tālāk… →