Cik tērēsim? ES fondu izlietojums līdz 2020.gadam

Jauna nauda, vecas idejas!

Latvijas Zaļā kustība kopā ar CEE Bankwatch Network izdevuši jaunu publikāciju par centrālās un Austrumeiropas valstu plāniem investēt ES fondu līdzekļus jaunajā budžeta periodā 2014.-2020. gadam. Pētījumā analizēta arī Latvija.

Meklē atbildes uz jautājumiem:

  • Cik naudas atvēlēts vides jomai?
  • Cik no tā plānots izlietot adaptācijai klimata pārmaiņām un plūdu novēršanas riskiem?
  • Cik dabas aizsardzībai?
  • Un vai varēsim atļauties ieviest PET pudeļu depozītsistēmu?

Atbildes uz šiem un  citiem jautājumiem, un galveno problēmjautājumu izklāstu meklē zemāk publikācijā (skatīt 21.lpp, publikācija sagatavota angliski).

Download (PDF, 573KB)

 

Bet pārskatāmi to, cik miljonus tērēsim IT attīstībā un cik piesārņoto teritoriju attīrīšanā vai jebkurā citā jomā, var viegli noskaidrot, lietojot interaktīvu rīku: http://bankwatch.org/newmoneyoldideas

Kā lietot interaktīvo budžeta plāna pārskata rīku?

  1. Atver http://bankwatch.org/newmoneyoldideas lapu un spied “All Countries”
  2. No izlecošās izvēlnes spied uz “LATVIA”,
  3. Izpēti interaktīvo grafiku un uzzini, kā tērēsim ES fondu līdzekļus!

Pārskata rīks Austrumeiropas valstu plāni investēt ES fondu līdzekļus jaunajā budžeta periodā 2014.-2020. gadam