ES fondi

Ceļvedis NVO un iedzīvotāju līdzdalībai ES fondu plānošanā 2014.-2020.gadu periodam

Ceļvedis ir veidots, lai palīdzētu nevalstiskajām organizācijām, aktīvistiem un interesentiem vieglāk orientēties un iesaistīties Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadam plānošanas procesā. Ceļvedis palīdzēs arī rast atbildes uz jautājumu par to, kā ES fondu plānošanā integrēt vides un ilgtspējīgas attīstības aspektus.

Download (PDF, 1.4MB)