Tūkstošgades attīstības mērķi

Fons ANO Tūkstošgades attīstības mērķi infografikai

Infografika “Attīstība un vide”

Sākoties 2015. gadam, ir svarīgi saprast, kādi būs globālie attīstības mērķi turpmāk, un tieši šobrīd attīstības politikas globālajā dienaskārtībā ir diskusija par nākamo ilgtspējīgas attīstības mērķu konceptu – Post-2015, kas sekotu TAM pēc 2015. gada.

ANO Post-2015 samitā Ņujorkā 2015. gada 21. – 23. septembrī tiks apstiprināti jaunie ilgtspējīgas attīstības mērķi periodam pēc 2015. gada; paredzēts, ka šie mērķi aizstās pašreizējos. Post-2015 Ilgtspējīgas attīstības mērķi saved kopā divus līdz šim atsevišķus procesus – ilgtspējīgas attīstības un nabadzības mazināšanas procesus. Ņemot vērā to, ka jaunais ietvars ir universāls (attieksies gan uz attīstītajām, gan attīstības valstīm) un apvieno nabadzības mazināšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķus, Latvijas pozīciju Ārlietu ministrija izstrādā ciešā sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un citām nozaru ministrijām, pašvaldību un privātā sektora pārstāvjiem, sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām.