Līdz 2012.g. 30.oktobrim turpinās pieteikumu pieņemšana projektu ideju konkursam

Starptautiskā vides organizācija CEE Bankwatch Network sadarbībā ar Latvijas Zaļo kustību izsludina konkursu projektu idejām, kas ilgtspējīgā un “zaļā” veidā veicinātu vietējo kopienu attīstību, trim labāko priekšlikumu autoriem paredzot naudas balvas 1000 eiro apmērā.

Projektu ideju iesniegšanas termiņš ir 30.oktobris – jau pēc dažām dienām. Paldies tiem, kas savas projektu idejas jau atsūtījuši! Tiem, kas vēl domā un par šo iespēju uzzinājuši nesen – Informācija par projektu konkursu ir atrodama šeit: http://bankwatch.org/konkurss/idejas

Tur atrodamas arī projektu konkursa vadlīnijas un pieteikuma forma.

Nupat ir sācies ES fondu plānošanas periods 2014. – 2020. gadam, tāpēc patlaban visas dalībvalstis gatavo priekšlikumus, kam tieši šo fondu līdzekļus novirzīt. Līdz gada beigām arī Latvijai ir jāsagatavo savs sākotnējais piedāvājums sarunām ar Eiropas Komisiju – jādefinē prioritātes un jomas, kur fondu finansējuma izlietojums vislabāk atbilstu tieši Latvijas vajadzībām.

Lai šajos priekšlikumos tiktu ņemts vērā vietējo kopienu redzējums, CEE Bankwatch sadarbībā ar Latvijas Zaļo kustību izsludina projektu ideju konkursu par vietējo kopienu ilgtspējīgu un “zaļu” attīstību. Šīs aktivitātes īstenošanu finansiāli atbalsta ES programma „Eiropa Pilsoņiem” un “Eiropas klimata fonds”.

Balstoties uz konkursa laikā saņemtajām idejām, Latvijas Zaļā kustība sadarbībā ar citām NVO izstrādās konkrētus ieteikumus, kā tieši ES fondu līdzekļus vajadzētu lietot Latvijā, lai tie nestu vislielāko iespējamo labumu. Izstrādātie priekšlikumi tiks iesniegti Finanšu ministrijai un Eiropas Savienības fondu Pagaidu uzraudzības komitejai.

Projektu ideju konkursa mērķis ir saprast, kas ir svarīgi tieši vietējiem iedzīvotājiem, lai izvairītos no riska, ka, plānojot nākotnē pieejamo ES fondu izlietojuma virzienus, vietējās vajadzības nav ņemtas vērā.

Lai iegūtu pēc iespējas lielāku skaitu kvalitatīvu priekšlikumu, projektu ideju konkursā var piedalīties plašs iesniedzēju skaits – biedrības un nodibinājumi, vietējo aktīvistu grupas, studentu apvienības, interešu grupas no izglītības iestādēm (piemēram, eko-klases), vienkārši domu biedri un arī atsevišķas fiziskas personas. Lai piedalītos konkursā, nav nepieciešams formāls juridisks statuss, galvenais ir idejas kvalitāte.

Projekta idejai ir jāatbilst vairākiem kritērijiem: projektam jāsniedz labums sabiedrībai un ieguldījums kopienas attīstībā, jāatbalsta vietējie risinājumi, jāveicina vides ilgtspējība un ir jābūt vērstam uz praktisku rezultātu sasniegšanu.

Īpaši tiek gaidītas idejas šādās jomās – energoefektivitātes paaugstināšana un videi draudzīgas enerģijas izmantošana, vides piesārņojuma mazināšana un pilsētvides attīstība, ilgtspējīgs transports, kopienu attīstība un vietējās iniciatīvas, zaļā infrastruktūra, bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana ekosistēmu aizsardzība.

Apmācības, izglītojoši pasākumi un pētījumi konkursā tiks uzskatīti par atbilstošiem tikai tad, ja tiks kombinēti ar aktivitātēm, kas sniedz praktiskus rezultātus.