Noslēgusies projektu ideju konkursa izvērtēšana

Ir noslēgusies izvērtēšana Starptautiskās vides organizācijas CEE Bankwatch Network un “Latvijas Zaļās kustības” kopīgi rīkotajam projekta ideju konkursam par ilgtspējīgām un “zaļām” idejām vietējo kopienu attīstībai.

Lai uzklausītu labāko projektu ideju autoru prezentācijas un sveiktu laureātus, 22. novembrī “Eiropas Savienības mājā” Aspazijas bulvārī 28 notiks projektu ideju konkursa noslēguma pasākums (sākums plkst. 13:00, ierašanās no plkst. 12:30), kurā aicinām piedalīties visus projektu ideju autorus un citus interesentus. Dalībniekiem tiks segti transporta izdevumi nokļūšanai uz pasākuma norises vietu. Lūdzu, informējiet par savu dalību uz epastu alda.ozola@zalie.lv. Pasākuma detalizēta norises programma visiem dalībniekiem tiks nosūtīta atsevišķi.

Konkursa mērķis bija apkopot priekšlikumus, ko būtu būtiski ņemt vērā, plānojot Eiropas Savienības fondu aktivitātes 2014. – 2020. gadu periodā tā, lai tās pēc iespējas sekmētu vietējo kopienu ilgtspējīgu un “zaļu” attīstību. Konkursa gaitā saņemtie priekšlikumi tiks apkopoti un kā rekomendācijas iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un citām institūcijām.

Projektu idejas konkursam dalībnieki varēja iesniegt līdz 30.oktobrim.Kopā tika saņemti 26 projektu ideju priekšlikumi par visdažādākajām tēmām. Izsakām pateicību visiem projektu ideju iesniedzējiem!

Ekspertu žūrija, kurā strādāja speciālisti ar pieredzi vides aizsardzības, ilgtspējas, projektu izstrādes un kopienu attīstības jomā, vērtēja, cik lielā mērā pieteiktie projekti veicina vides ilgtspējību, sniedz ieguldījumu kopienu attīstībā, ir vērsti uz sabiedrības labumu un praktisku rezultātu sasniegšanu ilgtermiņā.

Žūrija lēma:

  1. vieta un 1000 eiro balva tiek piešķirta “Latvijas sarkanā krusta Preiļu komitejai” par projekta ideju “Ekodomu ekspresis”.
  2. vieta un 1000 eiro balva tiek piešķirta iniciatīvas grupai “Ezera jaunais vilnis” par projekta ideju “Putnu takas”.

Ņemot vērā, ka žūrijas vērtējumā divi projektu ideju pieteikumi tika novērtēti vienādi augstu, 3. vieta un 500 eiro balva tiek piešķirta katram no diviem projekta idejas iesniedzējiem: biedrībai “Atbalsta un Rehabilitācijas centram “Svēteļi”” par projekta ideju “Multifunkcionāla darba un atpūtas centra izveide biedrības nomātajās zemes platībās” un Rāmuļu pamatskolai par projekta ideju “Izveidot skolas piederošajā teritorijā Zaļo klasi”.

Vēlreiz izsakām pateicību visiem projektu ideju iesniedzējiem un priecāsimies, ja Jūs izrādīsiet interesi un atsaucību turpmākai sadarbībai, piedaloties rekomendāciju tālākā pilnveidošanā. Ja šis priekšlikums ir Jūs ieinteresējis, lūdzam sazināties ar “Latvijas Zaļās kustības” valdes priekšsēdētāju Aldu Ozolu, sūtot epastu uz alda.ozola@zalie.lv .