2012.gada 22.-23.novembrī notiks konference par Baltijas jūras stratēģiju

Zviedru Institūts, Zviedrijas vēstniecība Rīgā un Vides izglītības fonds “Par sakoptu Latviju” ar prieku ielūdz uz III Starptautisko konferenci “Baltijas jūras stratēģija: Reģionālā sadarbība, tūrisms un starpresoru iniciatīvas Baltijas jūras reģionam”.

Konference notiks 2012.gada 22.-23.novembrī Jūrmalā, viesnīcā Baltic Beach Hotel.

Konference iecerēta kā forums ieskata gūšanai par reģiona izaicinājumiem un potenciālu kā tūrisma mērķim un plaukstošai saimnieciskās darbības telpai, kas piedāvā augsti attīstītus vides risinājumus. Notiks diskusijas par pārrobežu sadarbības pieredzi un iespējām, kā vislabāk kalpot iedzīvotāju vajadzībām. Konferences dalībnieki laipni aicināti diskutēt par šīm reģiona prioritātēm un no tām izrietošajiem konkrētajiem rīcības soļiem, kā arī par mūsu pašu lomu un iesaistīšanos šajā procesā.

Konference vienkopus pulcinās sevi jau lieliski apliecinājušus Latvijas un ārvalstu spēlētajus, pētniekus, politikas veidotājus, žurnālistus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas aktīvi darbojas Baltijas jūras stratēģijas, ilgtspējas, tūrisma, ekonomikas un reģionālās identitātes viedošanas jomās. Eksperti un konferences dalībnieki gūs iespēju dalīties ar savām idejām, inovatīvām, daudzsološām un pieredzē balstītām iniciatīvām no dažādām Baltijas jūras reģiona vietām. Mūsu valstis vieno ilgstoša ieinteresētība par vides aizsardzību, Baltijas jūras ekosistēmas glābšanu, reģionālo attīstību un piejūras teritoriju ilgstspējīgu attīstīšanu. Divas iepriekšējās Baltijas jūras stratēģijai veltītās konferences devušas nozīmīgu ieguldījumu, izstrādājot perspektīvu skatījumu uz ilgstspējīgu pieeju un sadarbību reģiona pievilcības un labklājības veicināšanā. Iepriekšējo konferenču iespaidā uzsākta virkne jaunu projektu.

III Starptautiskā konferencē būs iespēja mācīties. Fokuss būs uz pieredzējušu ekspertu prezentācijām, interaktīvām sarunām, dalīšanos pieredzē un savstarpēju bagātināšanos. Latvijas un ārvalstu eksperti uzturēs diskusiju ietvaru un kalpos par iedvesmas avotu. Dalībnieki tiks aicināti aktīvi piedalīties apspriedēs un diskusijās, lai meklētu jaunas pieejas, kas tiešā un netiešā veidā ietekmēs situāciju mūsu reģionā. Konferences saturu veidos četras pamattēmas. Šīs tēmas un World Café risinās šādus jautājumus:

  • Baltijas jūras reģionālā sadarbība;
  • Reģiona identitāte un tradīcijas kā Baltijas jūras reģiona atpazīstamības resurss;
  • Tūrisma infrastruktūras pieejamība – Universālais dizains;
  • Sadarbības projekti piekrastes ilgtspējīga tūrisma veicināšanai.

Praktiska informācija:

  • Konferences darba valoda būs angļu valoda, tiks nodrošināts arī sinhronais tulkojums uz latviešu valodu;
  • Dalība konferencē ir bez maksas;
  • Visiem reģistrētajiem konferences dalībniekiem būs nodrošināta dzīvošana viesnīcā, kuras izmaksas sedz konferences rīkotāji;
  • Visiem reģistrētajiemkonferences dalībniekiem tiks piedāvātas pusdienas un kafijas pārtraukumi, kā arī svinīga pieņemšana 22. novembrī pl. 19.00;
  • Tā kā konferences rīkotāju nodrošināto bezmaksas viesnīcas numuru skaits ir ierobežots, numuru rezervēšana notiks Reģistrācijas anketu saņemšanas secībā;
  • Vieta: Latvija, Jūrmala, viesnīca Baltic Beach Hotel, Jūras ielā 23/25 (25 km attālumā no Rīgas un 15 km attālumā no starptautiskās lidostas “Rīga”). www.balticbeach.lv

Lūgums iesūtīt pieteikumu – Reģistrācijas anketu uz e-pastu līdz 2012. gada 9. novembrim.

E-mail: janis.matulis@keeplatviatidy.lv Tel.: +371 2653 8871