2012.gada 10.oktobrī Kandavā notiks seminārs-darbnīca „Eiropas Savienībās prioritātes un Latvijas vajadzības Eiropas Savienības fondu izmantošanai 2014.-2020.gadu periodā”

Latvijas Zaļā kustība sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu rīko reģionālajā attīstībā iesaistīto organizāciju semināru-darbnīcu „Eiropas Savienībās prioritātes un Latvijas vajadzības Eiropas Savienības fondu izmantošanai 2014.-2020.gadu periodā”.

Pasākuma ietvaros tiks pārrunāti stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi un Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumi Eiropas Savienības (ES) fondu finansēšanai un kā tos var “iztulkot” vietējā līmeņa vajadzībām Latvijā. Tālāk paredzēts darbs grupās, pārrunājot stratēģijas un mērķus Latvijā, atbalstāmās aktivitātes 2014.-2020.gadu periodā. Pasākuma noslēgumā paredzēts izstrādāt rekomendācijas, izvērtējot piedāvātos priekšlikumus. Finanšu ministrija norādījusi, ka kopīgi formulētie publiskās pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības sasniedzamie rezultāti kalpos par pamatu Kohēzijas politikas fondu tālākai programmēšanai.

Diskusijas publiskā telpā par ES fondu finansējumu turpmākajiem gadiem Latvijā norisinās vismaz gadu. Līdz šim gan lielākā daļa komentāru ir bijuši par to, cik daudz naudas Latvija varētu saņemt, bet gandrīz nemaz nav runāts par to, kādām prioritātēm un pasākumiem šo naudu tērēt. Līdz 2012.gada beigām šīs prioritātes Latvijā tiks apstiprinātas, un tieši tagad ir īstais laiks, lai nevalstiskās organizācijas un vietējās kopienas sniegtu savus konkrētos priekšlikumus par to, kā šis finansējums būtu jāizlieto, lai sniegtu maksimālu ieguldījumu vietējā un ilgtspējīgā attīstībā.

Pasākums notiek ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropa pilsoņiem” un Eiropas Klimata fonda finansiālu atbalstu.

Vairāk informācijas par pasākumu šeit:
http://llf.partneribas.lv/index.php?show=105&text=1079