Izsludina projekta ideju konkursu par ilgtspējīgu un “zaļu” vietējo kopienu attīstību

Starptautiskā vides organizācija CEE Bankwatch Network sadarbībā ar Latvijas Zaļo kustību izsludina konkursu projektu idejām, kas ilgtspējīgā un “zaļā” veidā veicinātu vietējo kopienu attīstību, trim labāko priekšlikumu autoriem paredzot naudas balvas 1000 eiro apmērā.

Nupat ir sācies ES fondu plānošanas periods 2014. – 2020. gadam, tāpēc patlaban visas dalībvalstis gatavo priekšlikumus, kam tieši šo fondu līdzekļus novirzīt. Līdz gada beigām arī Latvijai ir jāsagatavo savs sākotnējais piedāvajums sarunām ar Eiropas Komisiju – jānodefinē prioritātes un jomas, kur fondu finansējuma izlietojums vislabāk atbilstu tieši Latvijas vajadzībām.

Lai šajos priekšlikumos tiktu ņemts vērā vietējo kopienu redzējums, CEE Bankwatch sadarbībā ar Latvijas Zaļo kustību izsludina projektu ideju konkursu par vietējo kopienu ilgtspējīgu un “zaļu” attīstību. Šīs aktivitātes īstenošanu finansiāli atbalsta ES programma „Eiropa Pilsoņiem” un “Eiropas klimata fonds”.

Balstoties uz konkursa laikā saņemtajām idejām, Latvijas Zaļā kustība sadarbibā ar citām NVO izstrādās konkrētus ieteikumus, kā tieši ES fondu līdzekļus vajadzētu lietot Latvijā, lai tie nestu vislielāko iespējamo labumu. Izstrādātie priekšlikumi tiks iesniegti Finanšu ministrijai un Eiropas Savienības fondu Pagaidu uzraudzības komitejai.

Projektu ideju konkursa mērķis ir saprast, kas ir svarīgi tieši vietējiem iedzīvotājiem, lai izvairītos no riska, ka, plānojot nākotnē pieejamo ES fondu izlietojuma virzienus, vietējās vajadzības nav ņemtas vērā.

Lai iegūtu pēc iespējas lielāku skaitu kvalitatīvu priekšlikumu, projektu ideju konkursā var piedalīties plašs iesniedzēju skaits – biedrības un nodibinājumi, vietējo aktīvistu grupas, studentu apvienības, interešu grupas no izglītības iestādēm (piemēram, eko-klases), vienkārši domu biedri un arī atsevišķas fiziskas personas. Lai piedalītos konkursā, nav nepieciešams formāls juridisks statuss, galvenais ir idejas kvalitāte.

Projekta idejai ir jāatbilst vairākiem kritērijiem: projektam jāsniedz labums sabiedrībai un ieguldījums kopienas attīstībā, jāatbalsta vietējie risinājumi, jāveicina vides ilgtspējība un ir jābūt vērstam uz praktisku rezultātu sasniegšanu.

Īpaši tiek gaidītas idejas šādās jomās – energoefektivitātes paaugstināšana un videi draudzīgas enerģijas izmantošana, vides piesārņojuma mazināšana un pilsētvides attīstība, ilgtspējīgs transports, kopienu attīstība un vietējās iniciatīvas, zaļā infrastruktūra, bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana ekosistēmu aizsardzība.

Apmācības, izglītojoši pasākumi un pētījumi konkursā tiks uzskatīti par atbilstošiem tikai tad, ja tiks kombinēti ar aktivitātem, kas sniedz praktiskus rezultātus.

Projektu idejas konkursam dalībnieki aicināti iesniegt līdz 30. oktobrim, plašāka informācija par pašu konkursu, pieteikumu veidlapa un cita informācija pieejama mājas lapā http://bankwatch.org/konkurss.

„Latvijā aktuāla ir publiskā diskusija par to, cik daudz ES fondu naudas mēs Latvijā gribētu saņemt, taču praktiski nav diskusijas par to, kādām aktivitātēm šī nauda būtu visvairāk nepieciešama,” uzsver Latvijas Zaļās kustības valdes priekšsēdētāja Alda Ozola, ”Izsludinātais projektu ideju konkurss ir iespēja pašiem iedzīvotājiem pateikt, kāda veida aktivitātes, kas vērstas uz vietējo kopienu un „zaļu” attīstību, būtu atbalstāmas no ES fondiem, savukārt mēs kā nevalstiskās organizācijas gādāsim par to, lai par šīm idejāmm uzzinātu LR Finanšu ministrija un nozaru ministrijas. Iedvesmai varu sniegt dažus ideju piemērus: tā var būt velosipēdu kopīgas izmantošanas shēmas izveide apkaimes iedzīvotājiem, saules kolektors uz daudzdzīvokļu mājas jumta vai „zaļo koridoru” izveide pašvaldībā. Tie ir tikai daži no piemēriem, tas absolūti neizsmeļ iespējamo ideju dažādību.”

Papildus informāciju par konkursu

www.bankwatch.org/konkurss

Kontaktinformācija

Sadarbība ar medijiem:
Sanita Rībena
T 29107362
E sanita.ribena@zalie.lv

Informācija par pašu projektu ideju konkursu:
Alda Ozola,
Latvijas zaļās kustības valdes priekšsēdētāja
E alda.ozola@zalie.lv