Kopienu enerģijas projektu piemērs – Saules enerģija Edinburgā

Skotiešu kopienu enerģijas projektu stāsts par saules enerģijas uzņēmumu, kas pieder pašiem patērētājiem:

Vairāk informāciju par The Community Power projektiem skatīt http://www.communitypower.eu/