Aicinām apmeklēt semināru par kopienu enerģiju Saldū

Community Power

Seminārs „Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana attīstības nodrošināšanai”

Pasākuma norises laiks: 2014.gada 25. oktobrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:30

Pasākuma norises vieta: Saldus Jauniešu iniciatīvu centrs „Šķūnis”, Saldus, Lielā iela 3.

Aktualizējot vietējo iniciatīvu nozīmi teritoriju ilgtspējīgai attīstībai, Latvijas Zaļā Kustība sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu un Saldus rajona attīstības biedrību aicina piedalīties seminārā, kurā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar vidi saudzējošām vietējo teritoriju attīstības iniciatīvām, kuru mērķis ir stiprināt vietējo ekonomiku. Mēs ceram, ka šis seminārs kalpos iedvesmai biedrībām Saldus un apkārtējos novados jaunu projektu iniciatīvu izstrādei, kas saistīti ar kopienu enerģētiku, vietējā pārtikas tirgus un attālinātā darba veicināšanai teritorijā.

Darba kārtība:

09:30 Ierašanās un rīta kafija

10:00 Semināra atklāšana- Vietējo resursu nozīme lauku un mazpilsētu attīstībai (Valdis Kudiņš, Latvijas Lauku forums)

10:10 Vietējās iniciatīvas ilgtspējīgai attīstībai – kopienu enerģijas koncepts. (Selīna Vancāne, Latvijas Zaļā kustība)

10:20 Biedrību iniciatīvas Saldus rajona attīstības stratēģijas īstenošanai (Sandra Fridrihsone, Saldus rajona attīstības biedrība)

10:30 Biedrību iniciatīvas/projekti enerģijas taupīšanai un enerģijas iegūšanai nākamajā plānošanas periodā (Āris Ādlers, LLF kompetences)

11:00 Īsās piegādes ķēdes- ieguvumi teritorijas ilgtspējīgai attīstībai (Valdis Kudiņš, Latvijas Lauku forums)

11:30 Attālinātais darbs laukos un mazpilsētā- attālināto darba centru izveides iespējas jaunajā plānošanas periodā (Alise Vītola, Rīgas Tehniskā universitāte)

12:00 Mākslu attīstības biedrības “Ilizanna” īstenotā ēkas apkures sistēmas apkures projekta apskate Kapelleru namā (Striķu iela 7, Saldus)

Semināru organizē Latvijas Zaļā kustība sadarbībā ar biedrību Latvijas Lauku Forums.

Semināra saturs atbilst projekta „Atgriežot dzīvību Latvijas laukiem un pilsētām” apmācībām, ko organizē: Urban Institute Riga

Pieteikt dalību semināra, apmeklējot lapu http://ej.uz/saldus_resursi_2014

EU FlagŠīs aktivitātes īstenošana tiek atbalstīta Eiropas Savienības programmas „Inteliģenta enerģija Eiropai“ projekta „Community Power: Enabling legislation to increase community ownership for RES projects across Europe” ietvaros