LZK Valdes darba vizīte Kaļiņingradā

No 6. līdz 9. februārim LZK Valde viesojās Kaļiņingradas apgabalā, lai tiktos ar sadarbības partneriem un iepazītos ar piekrastes erozijas un kāpu joslas pieejamības risinājumiem. Apmeklējām Kuršu kāpu, Zeļenogradskas, Svetlogorskas un Jantarnij pilsētu piekrastes kāpu joslu. Ar parteriem no organizācijas “Zelonaja Planeta” (“Zaļā Planēta”) pārrunājām sadarbības jautājumus un iepazināmies ar Kaļiņingradas vēsturisko botānisko dārzu-parku, kas joprojām priecē pilsētas skolu jauniešus un zaļos aktīvistus. Organizācijas vadītājs Dmitrijs Fiļipenko izrādīja arī Jauno Dabas draugu centru, kur ar modernas aparatūras palīdzību, tiek mērīti enerģijas patēriņi un ar moduļiem vērtēti dažādi enerģijas taupības veidi.

Turpat arī tiek rīkoti dažādi skolēnu vides kursi un konkursi, darbojas skolēnu pulciņi.

Pabijām arī Jantarnij Kultūras parkā, kur katrai Baltijas jūras valstij veltīta akmens skulptūra ar savu leģendu. Latvijai bija izvēlēta leģenda par Zilo govi. Turpat pie kāpu parka, pārliecinājāmies par labi organizēto pieejamību liedagam, cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos. Šī ir vienīgā Kaļiņingradas pludmale, kur sakarā ar dzintara ieguves aktivitātēm, pludmale paplašinās ar jauniem smilts krāvumiem, pretēji citām Baltijas jūras pludmalēm, kuras erozijas procesa rezultātā pamazām tiek noskalotas, kā Zeļenogradskā un Svetlogorskā.


Jauna pieejamības projekta, vides izglītības veicināšanai Kuršu kāpā, atklāšana notika jau pirms gada. Aizgājušā gada ietvaros ir tikušas pagarinātas dēļu takas un uzstādītas jaunas parkā mītošo dzīvnieku figūras, kas darinātas no dabīgajiem materiāliem. Pie pozitīvajiem secinājumiem jāatzīmē augstās kvalitātes informatīvie stendi, kuros ir pat Braila raksts, cilvēkiem ar vāju redzi, bet diemžēl takas veidotāji ir izlēmuši pieejamības tualeti atvērt tikai pašā sezonā un šobrīd to izmantot nevarēja, kas mūsuprāt nav pārdomāts lēmums.
Vizītes noslēgumā apmeklējām Kuršu kāpas Efas augstieni, kas ir augstākais kāpas punkts visā gandrīz 100 km garajā Kurša kāpā un atgādina tuksnesi. Brauciena laikā notika arī Valdes sēde, kurā pieņēmām dažādus lēmumus, tai skaitā jaunu biedru uzņemšanu.