“Tūkstošgades Attīstības Mērķi – valstu finanšu vadība”

 Projekts “Sabiedrības izpratnes vecināšana Tūkstošgades Attīstības Mērķu (TAM) sasniegšanā – Starptautiskā Valūtas Fonda (SVF) un jaunattīstības valstu parādu pārvaldības lomas nozīmība”

Šī attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par Starptautiskā Valūtas Fonda un jaunattīstības valstu parādsaistību ietekmi uz klimata pārmaiņu procesiem un vides ilgtspējas un klimata pārmaiņu nozīmību TAM kontekstā, kā arī stiprināt pilsoņu ietekmi lēmumu pieņemšanas procesā, veicinot ilgtspējīgas vides attīstību ieviešot tam labvēlīgu finanšu politiku. Bez tā, projekta virsmērķis ir veicināt ES un dalībvalstu valdības izpratni par starptautiskās fiskālās un parādsaistību politikas nozīmību TAM sasniegšanā, kā arī sekmēt tādas finanšu politikas virziena attīstību, kas veicina jaunattīstības valstu ilgtspējīgu attīstību un TAM sasniegšanu 2015.gadā.

Projekta mērķa grupas:

 • pilsoniskā sabiedrība,
 • arodbiedrības,
 • jauniešu organizācijas,
 • politikas veidotāji, jo īpaši – finanšu ministrijas un centrālās bankas.

Projekta iesniedzējs:

vadošais partneris ir Jubilee Debt Campaign (UK).

Projekta partneri:

“Latvijas Zaļā kustība” kopā ar citām biedrībām no Beļģijas, Grieķijas, Īrijas, Rumānijas, Spānijas un Lielbritānijas.

Galvenās aktivitātes:

 • Informācijas analīze un izplatīšana par SVF ietekmi uz valstu attīstību, īpāsi vides jomā.
 • Darba grupas un kampaņas plānošana ar iesaistītiem jomas ekspertiem.
 • Informatīva kampaņa, kas ietver arī sabiedrisko organizāciju iesaistīšanos caur sadarbības platformām (Vides konsultatīvo padomi, Pilsoniskās alianses padomi , LAPAS un ziņu izdevumiem).
 • Publikācijas un interaktīvi raksti medijos, iesaistot dažādas NVO un rīkojot informatīvus pasākumus, – regulāras preses relīzes.
 • Publiskas vēstules un publikācijas, ar kurām uzrunāti politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji.
  Pieredzes apmaiņas semināri.

Kopējais projekta budžets:

1373266,78 EUR (36 mēnešiem), no kuriem 72,82 % finansē Eiropas Komisija. Latvijā projekta aktivitātes tiek līdzfinansētas arī no LR Ārlietu Ministrijas.

Projekta īstenošanas laiks:

01.2013 – 12.2015

EU Flag Šīs aktivitātes īstenošanu finansiāli atbalsta ES programma EuropeAid projekta „Prompting change in European attitudes towards the IMF’s development role and developing country debt management to help achieve the MDGs” ietvaros.