Noslēdzies piekrastes skolu Jauniešu forums Talsos

29.oktobrī Talsu Tautas namā notika Piekrastes Jauniešu Forums, kurā piedalījās vairāk kā 130 dalībnieku no 6 piekrastes pašvaldībām.

LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020. gadam ietvaros, šogad tika īstenoti divi jauni ārvalstu sadarbības partneru ierosināti un piedāvāti projekti – Clean Games, kas notika 21.septembrī Ventspils novada Vārves armijas poligonā, kur sacensību veidā tika vākti un šķiroti atkritumi, un Coast Watch (Piekrastes vērotāji), kuros piekrastes skolas no 20.septembra līdz 21.oktobrim veica Baltijas jūras piekrastes liedaga un kāpu joslas izpēti, atzīmējot svarīgākos novērojumus, tai skaitā – piesārņojuma veidus. Skolēnu komandas no Ventspils, Dundagas, Rojas, Mērsraga un Talsu novadu, kā arī Jūrmalas pilsētas 12 skolām, savu skolotāju vadībā, aktīvi piedalījās vienā vai abās jauno projektu aktivitātēs un Forumā dalījās iespaidos par abiem jaunieviestajiem projektiem.

Ziņojumus par abiem projektiem sniedza Clean Games koordinātors Artūrs Undrests un Coast Watch koordinātore Aija Svarinska. Kā galvenā darba tēma šī gada Forumam tika izvēlēta – atkritumu samazināšana un metodes kā regulēt savu dzīves veidu, lai mazinātu dabas piesārņojumu ar atkritumiem.

Par atkritumu rašanos, apsaimniekošanu un pielietošanu, dodot tiem otru dzīvi, interesanti stāstīja Mairita Lūse no “Zero Waste” un Aija Caune no biedrības “Zaļa Josta”. Talsu Pamatskolas skolotāja Sanita Leja vadīja interesantu praktisko nodarbību “Vides detektīvs”. Savukārt Andra Vikaiņa Dizaina darbnīca “Viss iespējams” rīkoja paraugstundu, kā no vecām avīzēm izveidot vajadzīgas lietas – piemēram papīrgrozu. Katra skolas komanda, savu ražojumu, kopā ar balvām un pateicībām par projektos sasniegtajiem rezultātiem, paņēma līdzi uz savu skolu. Foruma dienaskārtību jautrā un aktīvā noskaņā uzturēja pazīstamais radio dīdžejs un LNT raidījumu vadītājs Oskars Lepers.

Pirmais Piekrastes Jauniešu Forums notika pirms gada Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Jūrmalā, un par galveno Foruma tēmu 2018.gadā tika izvēlēta piekrastes krastu erozija. Arī šī gada Forums notika ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu, sadarbībā ar mūsu ārvalstu partneriem Baltijas jūras Aizsardzības fondu (BaltCF) un Koalīciju par tīru Baltiju (CCB). Galvenie Foruma rīkotāji ir Latvijas Zaļās kustības ilggadējie vides aktivitāšu partneri Talsos – Talsu novada Bērnu un Jauniešu centrs. Īpašs paldies centra direktorei Doloresai Leperei un jauniešu lietu koordinātorei Danai Šteinbergai.

Forumā apspriestie projektu rezultāti, kā arī piekrastē veikto skolēnu pētījumu secinājumi, tiks apkopoti un nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Publikācijas medijos