All posts by LZK

Tikšanās par Pelēko kāpu ministrijā

Lai pārrunātu aktualitātes un informētu VARAM par LZK darbu Pelēkās kāpas atjaunošanā, 7.maijā LZK pārstāvji Jānis Matulis un Māris Narvils tikās ar VARAM ministres biroja vadītāju Daci Šēli un Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas vadītāju Ingu Belasovu. Informējām par ārvalstu fondu finansējumu, kas pēdējo trīs gadu laikā ir sasniedzis vairāk kā 50 000 EUR un ir ticis ieguldīts piekrastes Pelēkās kāpas atjaunošanas un aizsardzības projektos.

Lasīt tālāk… →

Inforse tikšanās Oslo

No 18. līdz 20.martam, Oslo, notika Inforse projekta grupas tikšanās un pieredzes apmaiņa. Ziemeļu Ministru padomes finansētā projekta ietvaros, pārstāvji no Dānijas, Zviedrijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Norvēģijas, Lietuvas un Latvijas, apsprieda nacionālos plānus siltumnīcas efekta gāzu samazināšanā Eiropas Zaļā kursa ietvaros.

Lasīt tālāk… →

Rojā notika 4. Piekrastes Jauniešu forums

Ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, Latvijas Zaļās kustības īstenotā projekta „Kampaņa „Zaļā jūra 2022-2023”” ietvaros, 24.oktobrī Rojas Kultūras centrā notika 4. Piekrastes Jauniešu forums.

LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” ietvaros, jau vairāku gadu garumā, dažādu projektu ietvaros, piekrastes saglabāšanas aktivitātēs tiek aktīvi iesaistītas Baltijas jūras piekrastes skolas. Kampaņas „Zaļā Jūra 2022-2023” ietvaros ir organizēta Piekrastes vērotāju kustība, rīkotas Pelēkās kāpas atjaunošanas talkas, kāpu sakopšana talkas un jauniešu tikšanās Piekrastes Jauniešu Forumā.

Lasīt tālāk… →

Piekrastes skolu jaunieši turpina atjaunot Pelēko kāpu

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, Latvijas Zaļās kustības īstenotā projekta „Kampaņa „Zaļā jūra 2022-2023”” ietvaros, 22. un 29. septembrī notika Pelēkās kāpas atjaunošanas talkas Mērsraga un Bērzciema piekrastē. Turpinot pavasarī iesākto, 67 talcinieki no Engures vidusskolas, Talsu un Upesgrīvas pamatskolām atjaunoja Pelēko kāpu 4 km garumā.

Lasīt tālāk… →