Aicina uz semināru Ugālē “Vietējo resursu izmantošana pagasta ekonomikas stiprināšanai”

Biedrība „Latvijas Zaļā kustība” un “Ziemeļkurzemes Biznesa asociācija” aicina uz semināru – diskusiju: “Vietējo resursu izmantošana pagasta ekonomikas stiprināšanai”.

Kad? 20.februārī 10:00- 13:00

Kur? Ugālē, Ugāles pārvaldes 2. stāva zālē (bez iepriekšējas pieteikšanās)

Kontakti: Gunta Abaja- 29172814

Semināra mērķis ir palielināt semināra dalībnieku zināšanas par kopienu ekonomiku un tās veidojošiem elementiem, kā arī vienoties par kopīgu rīcību Ventspils, Dundagas un Talsu novada vietējo pagastu ekonomikas stiprināšanai. Semināra noslēgumā notiks diskusija par to, kāda tipa projekti, kuru nolūks ir stitpināt Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas teritorijas pagastu ekonomiku, būtu īstenojami vietējās attīstības stratēģijas ietvarā pēc 2015. gada.

Semināra lektors un moderators:

Āris Ādlers – Latvijas Zaļās kustības valdes loceklis (Semināru par vietējās ekonomikas plānošanu moderators un rokasgrāmatas „Enerģētikas loma vietējā ekonomikā: sabiedrības virzītu enerģētikas projektu pieeja” līdzautors).

Semināra saturiskais konteksts: Lasīt tālāk

Zaļā infrastruktūra – kas tas ir?

Ja izdzirdot vārdu salikumu “zaļā infrastruktūra” vienīgais, ko iedomājies, ir pļavu ieskauti lauku ceļi, tad šie video Tev palīdzēs saprast, kas tas ir, un kāpēc to svarīgi attīstīt arī Latvijā. Aplūko 3 īsfilmas (2 viegli uztveramas animācijas, 1 – dokumentālā), kas var noderēt arī izglītošanas procesā. Filmas sagatavots projekta GreenInfraNet īstenošanas laikā.

Filma skaidro pasākumu kopumu, kas vērsts uz zaļo teritoriju saglabāšanu un cilvēku labklājības palielināšanu un parāda daudzpusīgos ieguvumus, kādēļ svarīga un kas iegūst. Raksturīgi zaļo infrastruktūru elementi pilsētās ir zaļie parki, dārzi, lauku teritorijās – ilgtspējīgi apsaimniekotas lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijas, dabas aizsardzības parki, dažāda veida ekoloģiskie koridori u.c.

Lasīt tālāk

17.decembrī aicinām uz diskusiju par ieguves rūpniecības ietekmi uz vidi

Ikvienu interesentu ielūdzam uz diskusiju

2014.gada 17.decembrī plkst. 19:30, Latvijas Universitātes 1.auditorijā, Raiņa bulvārī 19.Meklēsim atbildes uz jautājumiem:

 • Kas maksā par industriālo attīstību?
 • Vai dzelzs ieguve ir vērtīgāka par ūdeni un mājām?
 • Vai arī mēs maksājam par to, lai kāds zaudētu mājas?

Lasīt tālāk

EU Spending 2014-2020

Cik tērēsim? ES fondu izlietojums līdz 2020.gadam

Jauna nauda, vecas idejas!

Latvijas Zaļā kustība kopā ar CEE Bankwatch Network izdevuši jaunu publikāciju par centrālās un Austrumeiropas valstu plāniem investēt ES fondu līdzekļus jaunajā budžeta periodā 2014.-2020. gadam. Pētījumā analizēta arī Latvija.

Meklē atbildes uz jautājumiem:

 • Cik naudas atvēlēts vides jomai?
 • Cik no tā plānots izlietot adaptācijai klimata pārmaiņām un plūdu novēršanas riskiem?
 • Cik dabas aizsardzībai?
 • Un vai varēsim atļauties ieviest PET pudeļu depozītsistēmu?

Atbildes uz šiem un  citiem jautājumiem, un galveno problēmjautājumu izklāstu meklē zemāk publikācijā (skatīt 21.lpp, publikācija sagatavota angliski).

Lasīt tālāk

Izdarīt izvēli – lieto EKOenerģiju sākot ar 2015.gadu

EKOenergija-BANERIS_150x190-2

Tikai līdz 2014.gada 15. decembrim Tu vari izdarīt izvēli, lai no 2015. gada lietotu videi draudzīgi ražotu elektrību – EKOenerģiju

Kas ir EKOenerģija?

EKOenerģija ir videi draudzīgas elektroenerģijas marķējums, kas izveidots, lai Tu sarežģītajā elektrības tirgū neapjuktu, bet varētu izvēlēties videi draudzīgāko enerģijas veidu. EKOenerģija ir kas vairāk kā tikai enerģija, kas ražota no atjaunīgiem dabas resurisem – tā atbilst īpaši izstrādātiem ilgtspējības kritērijiem. Tādejādi izvēloties EKOenerģiju Tu ne tikai nodrošini savu komforta līmeni, bet arī rūpējies par vidi sev apkārt! Lasīt tālāk

Enerģijas nozīme vietējā ekonomikā

Aicinām apmeklēt ekspertu diskusiju par enerģijas lomu vietējā ekonomikā

Tiek rīkota apaļā galda diskusija „Enerģijas nozīme vietējā ekonomikā”, 2014. gada 12. novembrī.

Norises vieta Arodbiedrību mājā, Bruņinieku ielā 29/31, 3. stāvā, 314. kabinetā. Sākums pulksten 14:00.

Turpinot energoefektivitātes diskusiju projekta „Ēku energoefektivitāte – resursu ekonomija un vides saudzēšana” ietvaros, svarīgi apzināties, ka energoefektivitāte ēkās ir tikai viena no komponentēm kompleksajā enerģētikas sistēmā. Plānojot energoefektivitāti valstī, pašvaldībā vai mājsaimniecībā viens no svarīgiem nosacījumiem ir enerģiju uztvert kā sistēmu kurā jāpievērš uzmanība enerģijas ražošanai, tās avotam, enerģijas piegādei un enerģijas gala patēriņam. Viens no 2012/27/ES „Energoefektivitātes direktīvas“ darbības mērķiem ir veicināt efektīvu atjaunīgo energoresursu izmantošanu. Efektīva un ilgtspējīga AER izmantošana ne tikai sniedz ieguldījumu vidrūpē, saglabājot klimatu un vidi, ļauj efektīvi plānot un izmantot pieejamos resursus, bet arī sniedz iespējas attīstīt vietējo ekonomiku.

Lasīt tālāk

Latvijas Zaļā kustība meklē nacionālo kampaņu koordinatoru sadarbībai ar vides NVO tīklu CEE Bankwatch Network Pieteikšanās līdz 2014.11.06

Aicinām darbā startptautiskās vides organizācijas kampaņu koordinatoru

Latvijas Zaļā kustība meklē nacionālo kampaņu koordinatoru sadarbībai ar vides NVO tīklu CEE Bankwatch Network (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • Uzraudzīt Eiropas Savienības fondu un starptautisko finanšu institūciju īstenoto aktivitāšu (programmu, projektu) izstrādi un ieviešanu no vides ilgtspējas (dabas, enerģētikas un klimata jautājumi) viedokļa;
 • Informēt ieinteresētās nevalstiskās organizācijas, valsts institūciju pārstāvjus, zinātniekus un plašsaziņas līdzekļus par Latvijas Zaļās kustības un CEE Bankwatch darbību šajā jomā;
 • Regulāri publiskot informāciju ieinteresētajai sabiedrībai un organizēt vietēja vai nacionāla mēroga kampaņas problēmjautājumu risināšanai;
 • Īstenot CEE Bankwatch Network ikgadējā darbības plānā iekļautās aktivitātes.

Prasības pretendentiem:

Lasīt tālāk

Kā piesaistīt finansējumu ēku energoefektivitātes uzlabošanai Latvijā?

Apaļā galda ekspertu diskusija „Kā piesaistīt finansējumu ēku energoefektivitātes uzlabošanai Latvijā?”

2014. gada 24. oktobrī projekta „Ēku energoefektivitāte – resursu ekonomija un vides saudzēšana” ietvaros tiek rīkota apaļā galda diskusija

„Kā piesaistīt finansējumu ēku energoefektivitātes uzlabošanai Latvijā?”

Lai turpinātu starptautiskajā konferencē „Vai iespējami efektīvi atbalsta mehānismi dzīvojamo ēku siltināšanai?” aizsākto problēmjautājumu risināšanu, Brīvības un solidaritātes fonds (BSF) rīko apaļā galda diskusiju par to, kā Latvija varētu piesaistīt finanšu resursus ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.

Lasīt tālāk