Interešu aizstāvība

NVO Līdzdalības konsorcijs

2011. gada jūnijā sešas nevalstiskās organizācijas, kas veic interešu aizstāvības darbu pilsoniskās sabiedrības, labklājības un veselības aprūpes, vides aizsardzības, izglītības, kultūras un reģionālās attīstības jomās, izveidoja NVO līdzdalības konsorciju ar mērķi nodrošināt vienotu līdzdarbību, saistībā ar diviem nozīmīgiem jautājumiem – NAP2020 izstrādi un ES finansējuma piesaiste nākamajam plānošanas periodam.

Konsorcija dalībnieki – biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”, biedrība „Latvijas Lauku forums”, biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””, Latvijas radošo savienību Padome, biedrība „Profuturo” un biedrība „Latvijas Zaļā kustība” – savstarpēji koordinē līdzdalību ES fondu plānošanā, regulāri apmainoties ar viedokļiem un pieredzi, kā arī kopīgi sniedzot atzinumus un maksimāli nodrošinot nevalstisko organizāciju klātesamību fondu plānošanas procesā un iestājoties par to, lai NVO būtu iesaistītas struktūrfondu plānošanas, ieviešanas un izvērtēšanas procesos.

Vairāk informācijas par NVO Līdzdalības konsorciju lasiet šeit.