Enerģētika un klimats

Šeit Jūs varat iepazīties ar mūsu publikācijām par enerģētikas un klimata jautājumiem

Ziņojums: Dzīvojamo ēku energoefektivitātes atbalsta pasākumu pieejamība Latvijā, S.Vancāne, 2014.gada novembris

Download (PDF, 750KB)

Kopienu enerģijas projektu vadlīnijas 

VADLĪNIJAS POTENCIĀLIEM PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM Kopienu enerģijas tipa projektu attīstībai Latvijā 10.2014.:  

Download (PDF, 625KB)

REKOMENDĀCIJAS LĒMUMU PIEŅĒMĒJIEM Kopienu enerģijas tipa projektu attīstībai Latvijā 5.2014.: 

Download (PDF, 607KB)

Eko sertifikāts elektrībai

Latvijas Dabas fonds, Latvijas Zaļā kustība, Zaļā Brīvība un Vides izglītības fonds, ir pirmās organizācijas Latvijā, kas sertificējušas savu enerģijas patēriņu ar EKOenerģijas sertifikātu. Tas nozīmē, ka enerģija, ko šīs nevalstiskās organizācijas patērē, ir saražota gan klimatam, gan dabai draudzīgā veidā.

Download (PDF, 259KB)

Ilgtspējīgas enerģijas vīzija 2050

Kopīgi izstrādāja Starptautiskais Ilgtspējīgas enerģijas sadarbības tīkls (INFORSE) sadarbībā ar biedrību „Latvijas Zaļā kustība” un biedrību „Zaļā brīvība”.

Download (PDF, 334KB)