Category Archives: Saglabāsim Latvijas kāpas!

Latvijas Zaļās kustības Programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” Informatīvi izglītojoša kampaņa

Zaļā jūra

“Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020.

  • Piedalīties – infrastruktūras plānošanā
  • Sadarboties – ar visiem, kas vēlas iesaistīties
  • Aizsargāt – kāpu dabas vērtības

Projekta uzdevumi:

Dialoga veicināšana un sabiedrības aktivizēšana savas teritorijas, piekrastes infrastruktūras sakārtošanā, tādējādi nosargājot kāpu dabas vērtības. Konkrētu piekrastes infrastruktūras problēmvietu labiekārtošana, veicinot līdzsvaru starp dabas saglabāšanu (Natura2000) un vietējo ekonomiku. Paredzēts piedalīties vairāku piekrastes autostāvvietu un dabas taku labiekārtošanā, atbilstoši vides aizsardzības un universālā dizaina principiem.

Lasīt tālāk… →

Saglabāsim Latvijas Kāpas 2018. – 2020.

Ir pagājuši 10 gadi kopš pirmās “Saglabāsim Latvijas Kāpas” kampaņas. Kopš tā laika kāpu saglabāšana ir Latvijas Zaļās kustības prioritāte kas kļuvusi par plānveidīgu programmu, kuras ietvaros dažādos formātos darbs notiek regulāri. 2018. gada sākumā uzsākās kārtējais šīs programmas projekts turpmākajiem trim gadiem.

Lasīt tālāk… →

Noslēgusies Starptautiskā Baltijas jūras piekrastes infrastruktūras konference

Divas dienas, 26. un 27.septembrī, Jūrmalā vairāk kā 100 dalībnieki no 7 Baltijas reģiona valstīm, kā arī Baltkrievijas un Ukrainas, piedalījās diskusijās un dalījās pieredzes apmaiņā par piekrastes aizsardzības jautājumiem. Savu apsveikumu Konferences dalībniekiem atsūtīja arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kas pirms 10 gadiem, būdams Vides ministrs aktīvi atbalstīja un iesaistījās kampaņas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” pasākumos.

Lasīt tālāk… →

Starptautiska konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķi: Sabiedrības iesaistīšana un izglītošana ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstības veicināšanā”

Ielūgums

Latvijas Zaļā kustība, Koalīcija par tīru Baltiju un Frīdriha Ēberta fonds aicina Jūs piedalīties Starptautiskā konferencē “Ilgtspējīgas attīstības mēŗķi: Sabiedrības iesaistīšana un izglītošana ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstības veicināšanā”, kas notiks Jūrmalā, 2017. gada 26. – 27. septembrī

Lasīt tālāk… →