Category Archives: Saglabāsim Latvijas kāpas!

Dabas pieejamības sertifikāts “NaaC”

15. martā Rīgā notika preses konference, kas informēja par jaunā Dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” (Nature Accessible) ieviešanu un Latvijas Zaļās Kustības programmas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” pasākumu trīsgades plāna darbiem.

Preses konferencē ziņojumu par Latvijas Zaļās kustības darbu šajos jautājumos prezentēja LZK valdes priekšēdētājs Jānis MatulisInvalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, “Apeirona” pieejamības eksperts Jurģis Briedis un projektu vadītājs Juris Pabērzs.

Ziņojumos un prezentācijās tika uzsvērts, ka esošos un no jauna būvējamos infrastruktūras objektos svarīgs ir ne tikai dabas aizsardzības aspekts, bet arī pieejamības faktors, proti, Universālā dizaina principu īstenošana, kas nozīmē atpūtas vietas ērtu pieejamību arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ģimenēm ar bērniem ratiņos un sirmgalvjiem.

Lasīt tālāk… →

Latvijas Zaļās kustības Programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” Informatīvi izglītojoša kampaņa

Zaļā jūra

“Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020.

  • Piedalīties – infrastruktūras plānošanā
  • Sadarboties – ar visiem, kas vēlas iesaistīties
  • Aizsargāt – kāpu dabas vērtības

Projekta uzdevumi:

Dialoga veicināšana un sabiedrības aktivizēšana savas teritorijas, piekrastes infrastruktūras sakārtošanā, tādējādi nosargājot kāpu dabas vērtības. Konkrētu piekrastes infrastruktūras problēmvietu labiekārtošana, veicinot līdzsvaru starp dabas saglabāšanu (Natura2000) un vietējo ekonomiku. Paredzēts piedalīties vairāku piekrastes autostāvvietu un dabas taku labiekārtošanā, atbilstoši vides aizsardzības un universālā dizaina principiem.

Lasīt tālāk… →

Saglabāsim Latvijas Kāpas 2018. – 2020.

Ir pagājuši 10 gadi kopš pirmās “Saglabāsim Latvijas Kāpas” kampaņas. Kopš tā laika kāpu saglabāšana ir Latvijas Zaļās kustības prioritāte kas kļuvusi par plānveidīgu programmu, kuras ietvaros dažādos formātos darbs notiek regulāri. 2018. gada sākumā uzsākās kārtējais šīs programmas projekts turpmākajiem trim gadiem.

Lasīt tālāk… →

Noslēgusies Starptautiskā Baltijas jūras piekrastes infrastruktūras konference

Divas dienas, 26. un 27.septembrī, Jūrmalā vairāk kā 100 dalībnieki no 7 Baltijas reģiona valstīm, kā arī Baltkrievijas un Ukrainas, piedalījās diskusijās un dalījās pieredzes apmaiņā par piekrastes aizsardzības jautājumiem. Savu apsveikumu Konferences dalībniekiem atsūtīja arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kas pirms 10 gadiem, būdams Vides ministrs aktīvi atbalstīja un iesaistījās kampaņas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” pasākumos.

Lasīt tālāk… →