Category Archives: Saglabāsim Latvijas kāpas!

Tiek atklāta Kampaņa “Saglabāsim Latvijas Kāpas – 2017”

Kampaņas uzdevums šogad ir pievērst uzmanību piekrastes infrastruktūras problēmai, kā arī piedāvāt konkrētus risinājumus. Esošajos un no jauna būvējamos infrastruktūras objektos svarīgs ir ne tikai dabas aizsardzības aspekts, bet arī pieejamības faktors, proti, Universālā dizaina, principu īstenošana, kas nozīmē atpūtas vietu pieejamību gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan ģimenēm ar bērniem un sirmgalvjiem. Tāpat šādi objekti nedrīkst būt pretrunā vietējo iedzīvotāju interesēm un to plānošanā ir jāiesaista vietējās iedzīvotāju grupas, ieinteresētās NVO un eksperti. Šīs kampaņas uzdevums ir veicināt konkrētu kāpu joslas infrastruktūras objektu izbūvi-pārbūvi, veicinot dabas saglabāšanu un vienlaicīgi arī pieejamību vairākos piekrastes posmos, vismaz 7 Latvijas piekrastes vietās.

Lasīt tālāk… →

Talsos notiks seminārs par piekrastes attīstību Baltijas jūras reģionā un ES stratēģiju

2011.gada 24.25.novembrī Talsos notiks starptautisks seminārs par piekrastes par piekrastes attīstību Baltijas jūras reģionā un Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Semināru oganizē Latvijas Zaļā kustība, Vides izglītības fonds “Par sakoptu Latviju”. Semināra norisi finansiāli atbalsta Friedrich Ebert Stiftung, SIDA un Zviedrijas vēstniecība Latvijā.

Ar semināra darba kārtību var iepazīties zemāk (angļu valodā).

Lasīt tālāk… →