Category Archives: Saglabāsim Latvijas kāpas!

Starptautiska konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķi: Sabiedrības iesaistīšana un izglītošana ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstības veicināšanā”

Ielūgums

Latvijas Zaļā kustība, Koalīcija par tīru Baltiju un Frīdriha Ēberta fonds aicina Jūs piedalīties Starptautiskā konferencē “Ilgtspējīgas attīstības mēŗķi: Sabiedrības iesaistīšana un izglītošana ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstības veicināšanā”, kas notiks Jūrmalā, 2017. gada 26. – 27. septembrī

Lasīt tālāk… →

Tiek atklāta Kampaņa “Saglabāsim Latvijas Kāpas – 2017”

Kampaņas uzdevums šogad ir pievērst uzmanību piekrastes infrastruktūras problēmai, kā arī piedāvāt konkrētus risinājumus. Esošajos un no jauna būvējamos infrastruktūras objektos svarīgs ir ne tikai dabas aizsardzības aspekts, bet arī pieejamības faktors, proti, Universālā dizaina, principu īstenošana, kas nozīmē atpūtas vietu pieejamību gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan ģimenēm ar bērniem un sirmgalvjiem. Tāpat šādi objekti nedrīkst būt pretrunā vietējo iedzīvotāju interesēm un to plānošanā ir jāiesaista vietējās iedzīvotāju grupas, ieinteresētās NVO un eksperti. Šīs kampaņas uzdevums ir veicināt konkrētu kāpu joslas infrastruktūras objektu izbūvi-pārbūvi, veicinot dabas saglabāšanu un vienlaicīgi arī pieejamību vairākos piekrastes posmos, vismaz 7 Latvijas piekrastes vietās.

Lasīt tālāk… →