Pelēkās kāpas atjaunošana turpināsies

Ir noslēdzies aktīvs Pelēkās kāpas atjaunošanas talku posms Bērzciema un Mērsraga piekrastēs. Aprīlī pēdējās divas talkas tika rīkotas, Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Kampaņa „Zaļā Jūra 2022-2023”” ietvaros, kurās piedalījās skolēni no Engures vidusskolas un Talsu un Upesgrīvas pamatskolām.

Talku laikā LZK pārstāvji talciniekiem no skolām pastāstīja arī par piekrastes dabas vērtībām un Pelēkās kāpas atjaunošanas metodēm un nepieciešamību. Tika atjaunota Pelēkā kāpa gan Mērsraga, gan Bērzciema piekrastēs, kopumā no priedītēm un krūmiem attīrot 2 ha teritorijas.

Kopš 15.marta šajās dabas liegumu teritorijās ir aizliegta aktīva saimnieciskā darbība, tai skaitā krūmu zāģēšana, kas traucē putnu ligzdošanai. Līdz ar to vasaras karstajā periodā talkošana Pelēkajā kāpā nenotiks.  Otrais Pelēkās kāpas atjaunošanas talku cēliens plānots uz augusta beigām.

Savukārt maijā talku rīkošana turpināsies Ventspils novadā, kur notiks „Tīrā Spēle” un info zīmju uzstādīšana uz nelegāli izbraukto kāpu ceļiem.

Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs.