Tikšanās par Pelēko kāpu ministrijā

Lai pārrunātu aktualitātes un informētu VARAM par LZK darbu Pelēkās kāpas atjaunošanā, 7.maijā LZK pārstāvji Jānis Matulis un Māris Narvils tikās ar VARAM ministres biroja vadītāju Daci Šēli un Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas vadītāju Ingu Belasovu. Informējām par ārvalstu fondu finansējumu, kas pēdējo trīs gadu laikā ir sasniedzis vairāk kā 50 000 EUR un ir ticis ieguldīts piekrastes Pelēkās kāpas atjaunošanas un aizsardzības projektos.

Galvenie mūsu piekrastes atbalstītāji ir vācu fondi BaltCF and BestBELT. Savu ieguldījumu skolu jaunatnes izglītošanā par kāpu daudzveidību ir devusi arī Coalition Clean Baltic organizācija no Zviedrijas un arī mūsu Latvijas Vides aizsardzības fonds. Sarunas gaitā tika apspriestas arī problēmas un dažāda līmeņa birokrātiskie šķēršļi, kas diemžēl jūtami ietekmē un pat traucē ārvalstu finansēto projektu rezultātus. Lai LZK minētie piemēri Pelēkās kāpas atjaunošanas un saglabāšanas projektā SONET tiktu risināti un koordinēti, atbildīgo valsts struktūru starpā, ministrijas pārstāves ierosināja LZK organizēt visu Pelēkās kāpas problēmās iesaistīto pušu tikšanos. No savas puses VARAM piedāvā savu aktīvu dalību gaidāmajā diskusijā, kur plānots pieaicināt pašvaldību, Valsts vides dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un AS Latvijas Valsts meži pārstāvjus.