Turpinās pelēko kāpu kopšanas darbi Jūrmalas piekrastes zonā pie Lielupes ietekas jūrā, kur tiek izcirstas jaunās priedes.

Sestdien, 3. februārī, notika kārtējā priežu apauguma novākšanas talka jūras piekrastē – dabas parka “Ragakāpa” teritorijā un tās apkārtnē. Tas tādēļ, ka Piejūras dabas parkā ir kāda īpaša Eiropas mērogā unikāla dabas bagātība – pelēkā kāpa.

Tā ir smilšainā josla starp graudzālēm apaugušo priekškāpu jūras tuvumā un priežu mežu dziļāk.

Lielupes grīvas jeb tās ietekas vietas jūrā apkārtnē, blakus dabas parkam “Ragakāpa”, ir izveidojusies viena no Rīgas līča teritorijā plašākajām pelēko kāpu platībām. Šoreiz unikālās teritorijas sakopšanā iesaistījās Jūrmalas 3. jūras skautu un gaidu vienības pārstāvji sadarbībā ar biedrību “Latvijas zaļā kustība”.

Iedzīvotājiem un Jūrmalas piekrastes apmeklētājiem ir dažādi viedokļi par notiekošo un ne vienmēr visas puses ir informētas par notiekošo, līdz ar to, aktivitāšu veicēji saskaras ar dažādām situācijām, piemēram, pašvaldības policijas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta klātbūtni, kas pārliecinājās, ka notiekošie darbi norit atbilstoši drošības prasībām.

Līdzīga pelēkās kāpas kopšanas darbi iepriekšējos gados veikti tuvāk Rīgai – Mangaļsalā, Carnikavā, kā arī Kurzemes piekrastē (Tukuma, Talsu novados). Plānots, ka piekrastes biotopu atjaunošanas darbi turpināsies arī Jūrmalas piekrastē.

Kā jau ziņots iepriekš, priekškāpu un pelēko kāpu biotopu stāvokļa uzlabošanas darbi tiek veikti organizācijas “Eiropas Zaļā josta” (European Green Belt) atbalstītā projekta „Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” ietvaros, kuru realizē biedrība “Latvijas zaļā kustība”.

(Foto: Ilmārs Bodnieks)