Talkojām Ventspils poligona Pelēkajās kāpās

LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” ietvaros, vairāku gadu garumā tiek organizēti dažādi projekti un rīkoti pasākumi, kas vērsti uz piekrastes kāpu saglabāšanu. Kampaņa „Zaļā Jūra” ir izglītojošs projekts, kura galvenais uzdevums ir izglītot un iesaistīt piekrastes skolas kāpu saglabāšanā.
26.maijā notika „Tīrās Spēles” (Clean Games), kas ir sakopšanas talka ar sacensību elementiem, kurā piedalījās komandas no Upesgrīvas, Talsu, Tārgales un Zūru pamatskolām, kā arī no Engures vidusskolas un Ventspils 4.vidusskolas.

Šo skolu pārstāvji aktīvi piedalījās arī citā projektā – „Piekrastes Vērotāji” (Coast Watch), kur veica monitoringu liedagā un kāpās, lai savus novērojumus atzīmētu īpašās pētījumu anketās. Abi šie izglītojošie projekti ir balstīti uz ārvalstu metodoloģiju un noteikumiem, kuri šobrīd tiek pielāgoti Baltijas jūras situācijai un apstākļiem un kurus turpmāk koordinēs Zviedrijā esošā Baltijas jūras NVO – Koalīcija par tīru Baltiju (Coalition Clean Baltic). Latvijā šo abu izglītojošo projektu aktivitātes tiek finansētas no Latvijas Vides aizsardzības fonda.

Vairāk kā 100 dalībnieku, 13 komandās aktīvi vāca un škiroja gan liedagā, gan meža joslā savāktos sadzīves atkritumus. Diemžēl šī piekrastes teritorija joprojām cieš no neapzinīgu iedzīvotāju atvestajiem un mežā izgāztajiem atkritumiem. Tīrās spēles uzvarētāji bija 2 komandas no Engures vidusskolas, kuras pēc punktu skaita ieguva 1. un 2. vietas, savukārt 3.vietu izcīnīja Talsu Pamatskolas komanda. Par kolorītāko komandas noformējumu, diplomu saņēma Upesgrīvas pamatskolas komanda, kas bija tērpusies pirātu tērpos.
Otrajā dienā, 27.maijā, LZK biedri no 5 nodaļām atjaunoja informatīvās zīmes uz poligonā nelegāli iebrauktajiem ceļiem, kāpu joslas teritorijā. Tika uzstādītas 20 jaunas infozīmes. Šo Pelēkās kāpas teritoriju un tās aizsardzību, izbūvējot vieglo tūrisma infrastruktūru, kopš 2021.gada finansē Vācijas fonds BaltCF, LZK īstenotā projekta SONET ietvaros. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Ventspils novada pašvaldību un VAS „Latvijas Valsts Meži”.

Jānis Matulis