Piekrastes skolu jaunieši turpina atjaunot Pelēko kāpu

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, Latvijas Zaļās kustības īstenotā projekta „Kampaņa „Zaļā jūra 2022-2023”” ietvaros, 22. un 29. septembrī notika Pelēkās kāpas atjaunošanas talkas Mērsraga un Bērzciema piekrastē. Turpinot pavasarī iesākto, 67 talcinieki no Engures vidusskolas, Talsu un Upesgrīvas pamatskolām atjaunoja Pelēko kāpu 4 km garumā.

LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” ietvaros, jau vairākus gadus ārvalstu finansētu projektu ietvaros, veicam konkrētus pasākumus, lai atjaunotu Pelēkās kāpas biotopu Latvijas piekrastē. Kopš 2021.gada, LZK projektu ietvaros, ir organizētas 18 talkas, lai attīrītu unikālo Pelēko kāpu no priežu jaunaudzēm un krūmiem, kas apdraud tās nākotni un daudzviet pārvērš to jau par mežaino kāpu.

Jāuzsver, ka Pelēkā kāpa ir Eiropas nozīmes aizsargājams biotops, kas Latvijas piekrastē ir apdraudēts, jo netiek regulāri kopts un atjaunots. Mūsu monitoringa vizītēs piekrastes kāpās ir fiksēti daudzi gadījumi, kad piekrastes dabas aizsardzības teritoriju plānos iezīmēta Pelēkā kāpa ir aizaugusi ar priežu mežu un faktiski ir jau zaudēta. Ir fiksēti gadījumi, kad nelielas priežu audzes pārņem pat priekškāpas teritorijas, kas līdz šim nebija konstatēts.

Lai izglītotu skolu jauniešus par kāpu daudzveidību, paralēli talkām piekrastē, no 15. septembra līdz 20.oktobrim, notiek arī skolu ekspedīcijas uz tuvējo piekrasti, projekta Piekrastes vērotāji ietvaros. Vēl projekta programmā paredzēts rīkot jau 4. Piekrastes Jauniešu Forumu, kas 24.oktobrī notiks Rojā. Iepriekšējais Forums notika 2022.gada 6.decembrī Zūru pamatskolā un tajā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku no 6 piekrastes skolām.