Starptautiska konference par Baltijas jūras stratēģiju

2012.gada 19.-20.aprīlī, Jūrmalā, viesnīcā “Baltic Beach Hotel” notiks konference “Piekrastes attīstības politika Baltijas jūras reģionā: Eiropas Savienības stratēģija konkurētspējīgam un ilgtspējīgam Baltijas jūras reģionam”.

Lai dalītos pieredzē, gūtu idejas un veidotu starpvalstu kontaktus turpmākiem sadarbības projektiem Baltijas jūras reģiona ietvaros, aicinām piedalīties otrajā Baltijas Jūras stratēģijas konferencē. Divu dienu programmā paredzētas diskusijas par tādām piekrastes attīstībai būtiskām tēmām kā – Piekrastes plānošana, Ilgtspējīgs tūrisms, Atjaunojamā enerģija un Uzņēmējdarbība piekrastē.

Konferences darba kārtībā plaša vieta būs atvēlēta diskusijām un praktisku ideju apspriešanai pēc World Cafe metodes.

Konferenci rīko Vides Izglītības fonds Par sakoptu Latviju un atbalsta Fridriha Eberta Fonds un Zviedrijas Institūts.

Konferencē aicināti piedalīties valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu un organizāciju pārstāvji, politiķi, vides nevalstiskās organizācijas un piekrastes uzņēmēji.

Praktiskā informācija:

  • Konferences darba valoda ir angļu, taču tiks nodrošināta arī sinhronā tulkošana uz latviešu valodu.
  • Konferencē nav dalības maksas.
  • Visiem reģistrētajiem konferences dalībniekiem tiek nodrošinātas naktsmītnes no 18.līdz 20.aprīlim (divas naktis), kuras apmaksā organizatori.
  • Visi reģistrētie konferences dalībnieki tiek aicināti uz kafijas pauzēm un pusdienām, kā arī pieņemšanu, kas notiks 19. aprīlī pl. 19.00.
  • Tā kā organizatoru apmaksāto viesnīcas numuru skaits ir ierobežots, viesnīcas rezervācija tiks nodrošināta, ievērojot Reģistrācijas formu saņemšanas secību.

Reģistrācijas pieteikuma forma ir nosūtāma pa e-pastu vai faksu līdz 2012.gada 9. aprīlim.

E-pasts: janis.matulis@parsakoptulatviju.lv fax: 6768 6601, tel: 2653 8871

Informācija: www.balticseastrategy.lv , www.parsakoptulatviju.lv , www.zalie.lv