Sāksies kursi Vides aktīvistu prasmju bankā

Latvijas Zaļā kustība ir partneris projektā “Vides aktīvistu prasmju banka”. Projekta ietvaros pavisam drīz tiks īstenoti daudzveidīgi, e-vidē un kontaktsemināros kombinēti apmācību kursi NVO darbiniekiem, biedriem un interesentiem par kopumā trim tematiem: Klimata pārmaiņas un enerģija, Vides vietējās iniciatīvas un Sabiedrības līdzdalība.

Vides aktīvistu prasmju bankas mērķis ir gan vietējā, gan nacionālā līmenī paaugstināt nevalstisko organizāciju darbinieku, biedru un atbalsta grupu spējas un prasmes iesaistīties vides politikas veidošanā un īstenošanā, palielināt izpratni par publiskajiem pakalpojumiem, ko sabiedrībai var piedāvāt vides organizācijas un uzlabot šo publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, iesaistoties plašākam NVO lokam.

Šobrīd kursu izstrāde tuvojas noslēgumam, tāpēc dalībnieki ir aicināti pieteikties dalībai ar iespēju apmeklēt gan vienu, gan vairākus piedāvātos kursus. Klimata pārmaiņas un enerģijas saturā iekļauti temati par klimata cēloņiem, izaicinājumiem, klimata pārmaiņu ierobežošanas iespējām. Līdztekus tam tiks aplūkoti dažādi sabiedrības līdzdalības piemēri klimata politikas ieviešanā un komunikācijā ar sabiedrību. Kursā Vides vietējās iniciatīvas tiks demonstrēti un skaidroti labās prakses piemēri vides izglītībā, skaidrota Ekoskolu programmas būtība un metodika, sniegts ieskats vides aktīvistu iesaistīšanās iespējās sabiedriskajā monitoringā un Vides izglītības fonda ekosertifikācijas programmu ieviešanā. Savukārt kurss Sabiedrības līdzdalība skaidros sabiedriskās līdzdalības jēdzienu, vides NVO vēsturi un attīstību, kā arī sniegs priekšstatu par tiesību un līdzdalības jautājumiem vietējā, nacionālā, un Eiropas Savienības mērogā, kā arī sniegs ieskatu NVO kampaņu praktiskajā plānošanā.

Vides aktīvistu prasmju banku īsteno Vides izglītības fonds, sadarbojoties ar partnerorganizācijām – biedrību Zemes draugi, Latvijas Zaļā kustība, Vides izglītotāju asociācija un Vides aizsardzības klubs. Apmācības kursu mērķauditorija ir šo organizāciju biedri, darbinieki, brīvprātīgie.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Sagatavoja: Ilze Grunska

Vairāk informācijas un pieteikšanās kursiem: sintija@zemesdraugi.lv