Noslēgusies Piekrastes vērotāju rezultātu izvērtēšana

Pēc rūpīga un laikietilpīga mūsu ekspertu darba, vērtējot visas iesūtītās Piekrastes vērotāju anketas, fotogrāfijas un pat prezentācijas, beidzot ir noskaidroti labākie vērotāji, aktīvākās skolas un skolotāji. Vērtēšana tiešām bija sarežģīta, jo pilnīgi visi dalībnieki savu darbu bija veikuši profesionāli un ar lielu atbildības sajūtu. Gan rūpīga anketas aizpildīšana, gan atradumu dokumentēšana un fotografēšana, gan interesantākie atradumi un izpētīto vieta apraksti bija tie galvenie kritēriji, kurus vērtēja mūsu eksperti.

Šī gada Piekrastes vērotāju projektā piedalījās vairāk kā 200 dalībnieku no 13 skolām. Kā skola ar vislielāko dalībnieku skaitu, ir jāatzīmē Ventspils 4.vidusskola un skolotāja Ineta Kraule, kuras vadībā piekrastē novēroto apkopoja 54 skolēni un skolotāji. Pētījumu ģeogrāfija šosezon bija ļoti plaša – sākot no Rucavas un beidzot ar Liepupi.

Pēc visu kritēriju apkopošanas un izvērtēšanas, šogad par labakajām skolu komandām atzītas Upesgrīvas pamatskolas komandas (skolotāja Arita Andendorfa), Saulkrastu vidusskolas (skolotāja Ilona Trezune), Pumpuru vidusskolas (skolotāja Vēsma Vijupe) un Ventspils 4.vidusskolas pētnieki (skolotāja Ineta Kraule).

Diemžēl ikgadējo Piekrastes Jauniešu Forumu nācās atcelt, valstī radušās pandēmijas dēļ, tomēr esam iecerējuši tikties ar visu skolu dalībniekiem janvārī vai februārī un atzīmēt aktīvākos dalībniekus ar LZK balvām.

Ja nebūs iespēju tikties visiem kopā telpās, tad apmeklēsim jūs visus jūsu skolās un tiksimies svaigā gaisā.

Paldies visiem aktīvajiem skolu dalībniekiem un īpaši skolotājām un skolu direktoriem, kas uzņēmās Piekrastes vērotāju vietējo ekspedīciju koordinēšanu un ar tādu rūpību sagatavoja atsūtītos pētījumus. Uz tikšanos Jaunajā gadā!