LZK pievienojas kampaņai – Apturēsim Ekocīdu

2017.gadā vides tiesību juristi un vides aktīvisti no visas pasaules nodibināja kustību – Stop Ecocide International (Apturēsim Ekocīdu).

Šajā plašajā pasaules mēroga kustībā šobrīd apvienojušās dažādas vides NVO un vides tiesību eksperti, ar mērķi definēt plaša mēroga noziegumus pret dabas vidi par Ekocīdu. Visā pasaulē tiek vākti paraksti un rīkotas kampaņas, lai šis jaunais vides noziegumu pret cilvēci jēdziens – Ekocīds, tiktu iekļauts starptautiskās likumdošanas aktos un ANO, uz Romas statūtu pamata, dibinātās Starptautiskās Krimināltiesas jurisdiskcijā.

Ar panākumiem šī kustība iestājas par Ekocīda, kā kriminālsodāma nodarījuma pret pasaulei būtisku ekosistēmu postīšanu un iznīcināšanu, atzīšanu visos starptautiskajos normatīvajos aktos ar tiesiskām sekām Ekocīda īstenotājiem.

Pavisam nesen Eiropas Parlaments ir pieņēmis lēmumu, Ekocīda jēdzienu, kā kriminālsodāmu nodarījumu aicināt iestrādāt arī Eiropas Savienības normatīvajos aktos. Paralēli Stop Ecocide International juristi-eksperti lobē šī jēdziena atzīšanu arī ANO struktūrās, pierādot šīs kustības globālo nepieciešamību.

Vairāk par Ekocīdu:  www.stopecocide.earth