Latvijas Zaļā kustība aicina investēt tīrā enerģijā

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) ir publiskojusi savas darbības stratēģiju darbībai Latvijā un līdz 18.janvārim aicināja ikvienu interesentu izteikt savu viedokli.

Kā svarīgākie stratēģiskie virzieni minēti:
– Enerģētikas drošības stiprināšana un energoefektivitātes uzlabošana
un
– Privātā sektora konkurētspējas palielināšana ar inovāciju palīdzību

Latvijas Zaļā kustība detalizēti ir iepazinusies ar stratēģijas dokumentu un pauž bažas par to, ka dokumentā nav minēts skaidrs atbalsts tā sauktai tīrai enerģijai- enerģijai, kas tiek iegūta no saules un vēja un pastāv bažas, ka lielākā daļa no investīcijām tiks novirzītas, lai atbalstītu biomasas enerģijas infrastruktūru (t.i. kurināmā koksne), kas savukārt paaugstinās mežsaimniecības intensitāti, kas ilgtermiņā var atstāt negatīvu ietekmi uz dabas daudzveidību.

Šeit ir pieejams pilns ERAB nosūtītās vēstules teksts angļu valodā.

[su_document url=”http://zalie.lv/wp-content/uploads/2016/01/LGM_EBRD_Strategy_LV.pdf”]