INFORSE tikšanās Briselē

Pagājušajā nedēļā Briselē norisinājās Eiropas Ilgtspējīgās Enerģijas nedēļa, kura notiek ikkgadēji kopš tās dibināšanas 2008. gadā. Tajā piedalījās arī LZK Valdes priekšsēdētāja vietnieks un INFORSE valdes loceklis Artūrs Undrests gan esot INFORSE stendā, gan klausoties diskusijas. 

Nedēļas ietvaros notika vairākas lekcijas un diskusijas par ilgstpējīgas enerģijas esošo situāciju tirgū, izpētē un lietošanā, kā arī par tās nākotni. Apspriesto tēmu vidū bija biogāze, zaļais un zilais ūdeņradis, saules un vēja enerģija. Liels uzsvars tika likts uz enerģijas kooperatīvu, jeb komūnu attīstību un izveidi. ES līmenī ir izvirzīts mērķis izveidot vismaz vienu šādu komūnu katrā pašvaldībā ar vismaz 10 000 iedzīvotājiem. Diemžēl joprojām palika neatbildēts jautājums ko darīt lielpilsētās, vai daudzzīvokļu ēkās, jo uz balkoniem īsti saules paneļus neuzliksi, jo būvvalde un pašvaldības neļaus, kā arī nepieciešams visu iedzīvotāju akcepts, bet uz jumta parasti vietas ir nepietiekmi, lai aprūpētu visus ēkas iedzīvotājus. Tāpat ne visur ir iespēja pagrabā ievietot siltumsūkni. Vienīgais šī brīža risinājums bija strādāt pie birokrātijas sloga nonemšanas no darīt gribētājiem, lai atvieglotu saules paneļu uzstādīšanas procesu. 

Cauri visai nedēļai pamatā  vijās divas atziņas: “Īstermiņa risinājumi nedrīkst traucēt ilgtermiņa plāniem un attīstībai” un “Bez privātā sektora iesaistes mēs nespēsim cīnīties”.   Nedēļai beidzoties tika noturēta arī INFORSE valdes sēde, kurā tika pieņemts jaunais darbības plāns 2023. gadam. Pamatā plāns nav mainījies un tas ir – veicināt un attīstīt alternatīvās un atjaunīgās enerģijas izmantošanu. Kā papildus aktivitāti, valde izvirzīja –  enerģijas komūnu atbalstīšanu, rīkojot lekcijas un pieredzes apmaiņas, kā arī cita veida aktivitātes.