Ir sācies Piekrastes vērotāju laiks

Kopš 2019.gada, viens no Latvijas Zaļās kustības darbības virzieniem vides izglītības jomā, ir  starptautisks pētniecības projekts skolām, kas saucas COAST WATCH, jeb Piekrastes vērotāji.

Šī projekta galvenā ideja ir skolēnu izglītošana, pētot vides situāciju un piesārņojumu veidus uz vietām jūras piekrastē, savus novērojumus fiksējot īpašās anketās.

Parasti šādas izpētes teritorijas ir skolu tuvumā esošā piekrastes un kāpu josla. Projekta ideja un metodika ir izstrādāta Īrijā, kur šāda skolu iesaistīšanās ir masveidīga un valstiski atbalstīta aktivitāte. Pēc mūsu trīs gadu pieredzes, varam apgalvot, ka Piekrastes vērotāju komandu pētnieciskais darbs būtiski papildina skolu mācību programmu dabas zinātnē, tieši ar sava praktiskā darba rezultātu un skolēnu spēju izdarīt secinājumus. Vairākās Baltijas jūras reģiona valstīs, piekrastes skolu iesaistīšana dabas pētniecībā uz vietām, ir neatņemama skolu darba programmas sastāvdaļa skolas darba sākuma un noslēguma periodos. Latvijā mēs aicinām skolas iepazīt savu piekrasti laika periodā no 15. septembra līdz 20.oktobrim. Savas anketas un prezentācijas ar saviem novērojumiem un secinājumiem gaidam nosūtītas Latvijas Zaļās kustības Piekrastes vērotāju projekta vadības komandai. Līdz šim projektā iesaistījušās 13 piekrastes skolas un vairāk kā 250 skolēnu. Aicinām piedalīties arī pārējās piekrastes skolas, tai skaitā no valstpilsētām – Liepājas, Ventspils, Jūrmalas un Rīgas.

Anketa un Instrukcija pielikumā: