Zaļā universālā tualete arī Jūrkalnē

18.jūnijā, Ventspils novada Jūrkalnē, pašvaldības auto stāvlaukumā, tika uzstādīta trešā Zaļā universālā tualete. Kopā ar Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieku Māri Dadzi un Jūrkalnes pagasta pārvaldnieku Guntaru Reķi, Latvijas Zaļās kustības valdes priekšsēdētājs Jānis Matulis, piedalījās Zaļās universālās tualetes uzstādīšanā.

LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020. gadu periodā paredzēti konkrēti piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtošanas darbi, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņa. Ar Baltijas jūras Aizsardzības fonda (BaltCF), Koalīcijas par tīru Baltiju (CCB) un Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu, ir uzsākts darbs pie piekrastes kāpu objektu labiekārtošanas, lai tos sagatavotu atbilstoši Dabas pieejamības jaunā sertifikāta “NaaC” standartiem un prasībām.

 

Konkrētu Universālā dizaina principiem atbilstošu piekrastes publiskās infrastruktūras objektu labiekārtošana, zaļo universālo tualešu uzstādīšana un jaunā Dabas pieejamības sertifikāta – “NaaC “ ieviešana Latvijā, ir Latvijas Zaļās kustības galvenie uzdevumi nākošajam trīs gadu periodam. Šogad paredzēts uzstādīt 3 Zaļās universālās tualetes. 19.maijā viena no šādām tualetēm tika uzstādīta Salacgrīvas novada Ainažos, pie Vecā mola, kur tiks atjaunota gājēju taka un 30. maijā šāda universālā zaļā tualete tika uzstādīta pie Mērsraga bākas atpūtas laukuma. Vēl vasaras periodā paredzēti darbi pie informācijas zīmju un gājēju taku uzlabošanas piekrastes publiskās infrastruktūras atpūtas objektos.