“TRADĪCIJA 22”

Kas ir “tradīcija 22”? Tie ir starptautiski atzīmējami vairāku mēnešu 22. datumi, kuros Latvijas Zaļā kustība tradicionāli organizē dažādas akcijas:  martā –  ŪDENS DIENU, aprīlī – ZEMES DIENU, maijā – BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS DIENU un septembrī – DIENU BEZ AUTO.

Rīt uzsākam 2018. gada “tradīcijas 22” ŪDENS DIENU, kas norisināsies sadarbībā ar Talsu Bērnu un jauniešu centru. Protams, ka visi laipni aicināti pievienoties!

Talsu novada Bērnu un jauniešu centra „Ūdens diena 2018” konkursa 5.-6. klašu skolēniem

NOLIKUMS

Mērķis:
Konkursa mērķis ir vairot izpratni par ūdens, īpaši dzeramā ūdens, nozīmi cilvēka dzīvē un dabas procesos, kā arī apzināties draudus ūdens kvalitātei un ūdens resursu izsīkšanai uz Zemes.

Organizatori:
Talsu novada bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Latvijas Zaļās kustības Talsu novada nodaļu.

Norises laiks un vieta:
2018. gada 22. marts plkst. 13:00 Talsu novada BJC (Brīvības iela 17A).
Norises vieta varētu tikt mainīta.

Dalībnieki:
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu vispārizglītojošo skolu un interešu centru skolēni no 5.-6. klasei.
Dalībnieku skaits komandā 5 cilvēki
Pieteikties līdz 19. martam. (Pielikums nr.1) Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2018. gada 19. martam elektroniski uz e-pastu ingus.staugis@talsi.lv . E-pasta tēmā norādot – “ūdens diena 2018”.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.

Konkursa tēmas:

1. Baltijas jūra
2. Ūdens nozīme
3. Talsu novada ūdenstilpnes
4. Latvijas lielākās ūdenstilpnes
5. Ekoloģija

Mājas darbs:
Uz konkursa dienu komanda sagatavo teatralizētu uzvedumu no 3-5 minūtēm par vienu vai vairākām konkursa tēmām.

Konkursa norise:
Konkursa laikā komandai tiks pārbaudītas zināšanas par konkursa tēmām un aicinot demonstrēt skolēnu atjautību, humoru, veiklību un radošumu.

Apbalvošana:
Konkursa dalībnieki un skolotāji saņems pateicības par dalību konkursā un pirmo trīs vietu ieguvēji saņems balvas.

Informācija:

Talsu novada BJC metodiķis Ingus Stauģis mob. t. 27144521,
Jaunatnes lietu speciāliste Līva Maķe mob. t. 22345998