Starptautisks seminārs “NVO un vietējās sabiedrības pieredzes apmaiņa energoefektivitātes pasākumu realizēšanā un klimata pārmaiņu mazināšanā”

Latvijas Zaļā kustība un Vides Aizsardzības klubs aicina uz starptautisku semināru par energoefektivitāti klimata pārmaiņu mazināšanai.

Energo_efektSemināra norises vieta: Latvijas Energoefektivitātes centrs ,Jūrmalā, Jomas ielā 4
Semināra norises laiks: 2016. gada 27. Jūnijs 10:30- 17:00

Semināra darba kārtība:
10:30-11:00    Reģistrācija un rīta kafija
11:00-12:30    Latvijas Energo Efektivitātes centrs- veids kā runāt ar sabiedrību. Ekskursija, kuru vada Andris Spidāns
12:30-12:50    Kafijas pause
12:50-13:20    Jūrmalas pilsētas Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāna programma 2013 – 2020. gadam. Labie piemēri. (Iepazīstina Jūrmalas pilsētas domes pārstāvis)
13:20-13:40    Enerģijas efektivitāte būvēs: problēmas, risinājumi, (Pieredzes stāsti no Krievijas)
13:40-14:00    Dānijas pāreja uz Atjaunīgajiem Energo risinājumiem. (Stāsta Gunnar Boye- Olesen)
14:00-15:30    Pusdienas
15:30-15:50    Ēku enerģijas efektivitātes veicināšana ar izstādēm, informāciju, tiešsaistes kursiem. NVO un vietējo pašvaldību pārstāvju sadarbība Baltijas Jūras reģionā.
15:50-16:10    Vietējās enerģijas un klimata plānošana Baltkrievijā. Pilsētas, kas plāno! (Iepazīstina Dmitrijs Burenkins)
16:10-16:30    Ģimenes mājokļu enerģijas efektivitāte Latvijā: pieredze un nākotnes iespējas. Stāsta Kristaps Zvaigznītis.
16:30-16:50    Dažādas pieredzes no Jūrmas un citām pašvaldībām
16:50-17:10    Kopienu enerģija- veids kā apstādināt Klimata pārmaiņas (Stāsta Āris Ādlers)
17:10-…….    Beigu secinājumi, tīklošanās un sadarbības idejas nākotnei.

Uzmanību! Seminārs notiks Angļu valodā!

Pieteikties semināram: https://docs.google.com/forms/d/1WcQSfxL7u2S7sEDjJMpCxz0k53d6grZKFtpJ_P91los/viewform?c=0&w=1

Informācija par semināru Jūrmalas domes mājas lapā: http://www.jurmala.lv/lv/pilseta/jaunumi_aktuali/sabiedriba/42834-nevalstiskas-organizacijas-rosina-domat-par-energoefektivitati

Seminārs notiek starptautiska projekta “Nevalstisko organizāciju spējināšanu ilgtspējīgas enerģijas izmantošanas veicināšanai vietējās ekonomikas stiprināšanai un klimata aizsardzībai” ietvaros, ko finansē Norden.

Šis semināris tapis ar Norden finansiālu atbalstu. Par pasākumu saturu atbild biedrība “Latvijas Zaļā kustība” un nekādā mērā nevar būt uzskatīta par Ziemeļu padomes oficiālo viedokli.