Starptautiska konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķi: Sabiedrības iesaistīšana un izglītošana ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstības veicināšanā”

Ielūgums

Latvijas Zaļā kustība, Koalīcija par tīru Baltiju un Frīdriha Ēberta fonds aicina Jūs piedalīties Starptautiskā konferencē “Ilgtspējīgas attīstības mēŗķi: Sabiedrības iesaistīšana un izglītošana ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstības veicināšanā”, kas notiks Jūrmalā, 2017. gada 26. – 27. septembrī

Baltijas jūras reģiona valstīm ir senas tradīcijas tirdzniecības, tūrisma kā arī dažādu kultūras un izglītības projektu sadarbības jomā. Ir pienācis laiks veicināt pieredzes apmaiņu un jaunus aktuālus sadarbības projektus, kas nodrošinātu ilgtspējīgu un piekrastes unikālo dabu saudzējošu reģiona attīstību, vienlaikus veicinot arī piekrastes ekonomiku.  

2015. gadā, ANO valstis vienojās par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un uzdevumiem to sasniegšanai, laika periodam līdz 2030.gadam. Konferencē tiks diskutēti 8.,11.,14.,15.,16. un 17. mērķu uzdevumi un to izaicinājumi Baltijas jūras reģionā.

Viena no Konferences tēmām būs Baltijas jūras piekrastes infrastruktūras risinājumi, kas nodrošinātu dabas daudzveidības aizsardzību un pieejamību, ievērojot Universālā dizaina principus. Latvijas Zaļajā kustība un Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” ir uzsākusi darbu pie vienota dabas pieejamības sertifikata “NaAc” (Nature Accessible) izstrādes, par kura darbības mērķiem un principiem informēsim konferencē. Jaunā sertifikāta uzdevums būs nodrošināt pieejamību pie dabas objektiem – Baltija jūras piekrastes teritorijās, ievērojot visus dabas aizsardzības principus un arī veicinot mazo uzņēmēju un pašvaldību ekonomisko izaugsmi.

Baltijas jūras reģions var lepoties ar dažādām starpvalstu institūcijām valstu un NVO sadarbības veicināšanai, kurām ir vienots mērķis – dabas daudzveidības, kultūrvēstures mantojuma aizsardzība un saglabāšana, kā arī līdzsvarota un ilgtspējīga piekrastes attīstība. Pateicoties mūsu partneriem – Koalīcijai par tīru Baltiju, Frīdriha Ēberta fonda Baltijas birojam, Latvijas Vides aizsardzības fondam, CEE Bankwatch, Zviedrijas vēstniecībai Latvijā, Rojas novada and Jūrmalas pilsētas domēm un Invalīdu un viņu draugu apvienībai “Apeirons”, konferencē piedalīsies eksperti un praktiķi, kas dalīsies pieredzē ar inovatīviem un aktuāliem plānošanas risinājumiem, kā arī īstenotiem projektiem, kas veicinājuši piekrastes dabas daudzveidības saglabāšanu un vienlaikus arī nodrošinājuši to pieejamību. 

Šī ir pieredzes apmaiņas konference, kuras otrā diena ir paredzēta izbraukumam uz Rojas pludmali un Kolkas raga Priežu taku, kur pieejamības un dabas saglabāšanas principi ir sabalansēti un veiksmīgi arī īstenoti. Ekspertu prezentācijas, “Dialogs ar…” (Paneļdiskusijas) un World Café diskusijas būs veltītas divām tēmām: – Reģionālā identitāte, sabiedrības izglītošana un dabas vērtību saglabāšana kā Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgas attīstības pamats;- Tūrisma infrastruktūras risinājumi, lai saglabātu piekrastes dabu, nodrošinātu pieejamību un veicinātu vietējās ekonomikas izaugsmi Baltijas jūras piekrastē.
Konferences rīkotāji aicina piedalīties ekspertus, politiķus, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus, žurnālistus un NVO aktīvistus no visa Baltijas jūras reģiona, kā arī Baltkrievijas un Ukrainas. 

Praktiskā informācija: 

• Konferences valodas būs – latviešu un angļu ar nodrošinātu sinhrono tulkojumu;

• Dalība konferencē ir bez maksas;

• Dalībnieku nakstmītnes viesnīcā, kuras apmaksā organizatori, ir ierobežotā skaitā, tādēl bezmaksas numuri tiks piešķirti reģistrēšanās secībā;

• Visiem reģistrētajiem konferences dalībniekiem ir nodrošinātas bezmaksas kafijas pauzes, pusdienas un arī ielūgums uz Jūrmalas pilsētas domes rīkoto pieņemšanu 26.septembrī pl. 19.00; 

• Konferences vieta: Baltic Beach Hotel, Jūras iela 23/25, Jūrmala, Latvija  www.balticbeach.lv

Reģistrēšanās anketas tiks pieņemtas līdz 2017. gada 15. septembrim  

Konferences rīkotāju vārdā,
Laipni lūgti uz konferenci!

Jānis Matulis
Valdes priekšsēdētājs
Latvijas Zaļā kustība
www.zalie.lv