INFORSE Konference Dānijā

LZK Valdes priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Undrests piedalās mūsu partneru INFORSE konferencē par ilgstpējīgu enerģiju Dānijā, kurā tiek prezentēti dati no scenārijiem dažādās valstīs par iespējām sasniegt 100 % atjaunojamu un atjaunīgu enerģiju līdz 2050. gadam.

 
Liels uzsvars tiek likts uz kooperatīviem vai sabiedrībai piederošu enerģiju, kura tiek tālāk izmantota paša kooperatīva vai sabiedrības vajadzībām un pārpalikums tiek laists tālāk tirgū. Protams šeit ir jāņem vērā valsts likumdošanas specifika un iespējas, bet tas ir mērķis uz kura pusi pūš vējš. Uzsvars ir arī nepārprotami uz enerģijas pilnvērtīgu izmantošanu, jeb uz enerģijas efektivitātes veicināšanu, lai samazinātu patēriņu.
 
Konferencē notiek arī diskusijas par iespējām ietekmēt likumdošanu ES līmenī. 
 
 
Artūrs Undrests
valdes priekšsēdētāja vietnieks
arturs.undrests@zalie.lv
✆ 28334545