Tikšanās Rīgas enerģētikas aģentūrā

Pārpublicēta informācija no Rīgas enerģētikas aģentūras mājas lapas: orģināli raksts no http://www.rea.riga.lv/LV/news238.html (vairs nav pieejams) .

2011.gada 11.martā Rīgas enerģētikas aģentūrā notika tikšanās ar biedrības “Latvijas Zaļā kustība” pārstāvi Aldu Ozolu kopā ar diviem ekspertiem no Lielbritānijas un Dānijas, kas ieradās Rīgā, lai iegūtu informāciju par Rīgas pieredzi pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrādē, ieviešanā un tā nozīmību pašvaldībā. Biedrība “Latvijas Zaļā kustība” un Vides konsultatīvā padome kopā ar ārvalstu viesiem izstrādās Ventspils pilsētai zema oglekļa attīstības vadlīnijas.

Tikšanās laikā Rīgas enerģētikas aģentūras direktore M.Rubīna un starptautisko projektu vadītāja/koordinatore E.Riekstiņa informēja viesus par starptautiskā projekta “Centrālā Baltijas reģiona valstu galvaspilsētu ieguldījums Pilsētu mēru pakta īstenošanā” (COMBAT)” aktivitātēm, kuru ietvaros, sadarbojoties un daloties pieredzē četrām Baltijas jūras galvaspilsētām – Rīgai, Stokholmai, Helsinkiem un Tallinai, tika izstrādāti šo pilsētu rīcības plāni. Diskusijas laikā tika apspriesti jautājumi par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksās renovācijas procesu pilsētā, par tā izmaksām un nepieciešamajiem renovācijas darbiem, par plānotā Rotācijas fonda un pašvaldības energoservisa kompānijas (ESKO) izveidi, tāpat tika apspriesti Rīgas pilsētā labas prakses piemēri energoefektivitātes jomā un nākotnes plāni atjaunojamo energoresursu un transporta jomā. Atzinīgi tika vērtēta Rotācijas fonda izveides shēma un pašvaldības ESKO modelis, kas varētu tikt pārņemts arī Lielbritānijas grāfistēs, kas aktīvi strādā pie tā, lai savos reģionos izveidotu atbilstošus rīcības plānus.

Ņemot vērā viesu ieinteresētību un viņu augsto novērtējumu Rīgas izstrādātajam rīcības plānam, abpusēji tika atbalstīta ierosme, ka viesi arī turpmāk pieredzes apmaiņai uzturēs attiecības ar Rīgas enerģētikas aģentūru ar Rīcības plānu saistītajos jautājumos.

Papildus informācijai: Alda Ozola, alda.ozola@zalie.lv