Starptautiska konference par Baltijas jūras stratēģiju 2011.gada 6.-7.maijā

Latvijas Zaļā kustība piedalās starptautiskas konferences par Baltijas jūras stratēģiju organizēšanā, kas notiek 2011.gada 6.-7.maijā, Baltic Beach Hotel, Jūrmalā.

Konfrence

Ilgtspējīga Baltijas jūras piekrastes attīstība –
Draudi un iespējas tūrisma attīstībai un dabas saglabāšanai

Baltijas jūra un tās piekraste ir unikāla dabas vērtība, kuras apsaimniekošana prasa īpašu uzmanību, lai šo dabas un kultūrvēstures bagātību saglabātu nākošām paaudzēm. Latvijas piekraste ir viena no skaistākajām visā Baltijas jūras reģionā ar savām skaistajām kāpām un smilšainajiem liedagiem. Mūsu piekrastes bioloģiskā daudzveidība un arī īpašie dabas liegumi ir objekti, kas piesaista gan vietējo, gan ārvalstu tūristu uzmanību. Mūsu piekrastes dabas un kultūras daudzveidība ir atzīta arī kā UNESCO bagātība. Tomēr nereti gan sabiedrības izpratnes trūkums, gan dažādi īstermiņa ekonomiskās attīstības projekti apdraud mūsu piekrastes dabas daudzveidību un ilgtspējīgu attīstību.

Baltijas jūras reģionā netrūkst piemēru kā izmantot mūsu piekrastes dabas bagātības, neliedzot tās izbaudīt un vienlaicīgi pat tās saglabājot. Īpaši svarīga ir sabiedrības izpratnes veidošana, to izglītojot un informējot. Lai nodrošinātu Baltijas jūras reģiona dabas aizsardzības un ekonomiskās attīstības līdzsvaru, ES ir izstrādājusi Baltijas Jūras Stratēģiju, kuras ietvars paredz plaša veida sadarbību arī daudzās citās jomās. Šajā konferencē dalībnieku uzmanība tiks veltīta divām Baltijas jūras stratēģijas prioritātēm – ilgtspējīga tūrisma attīstībai un piekrastes dabas vērtību saglabāšanai.

Jau vairāku gadu garumā Vides izglītības fonds „Par sakoptu Latviju”, Latvijas Zaļā kustība un Koalīcija par tīru Baltiju, ir rīkojusi sabiedrisko kampaņu „Saglabāsim Latvijas Kāpas”. Kampaņas ietvaros ir gūti redzami rezultāti gan likumdošanas robu sakārtošanā, gan arī sabiedrības informēšanā un izglītošanā. Lai dalītos pieredzē, gūtu idejas un veidotu starpvalstu kontaktus turpmākiem sadarbības projektiem Baltijas jūras reģiona ietvaros, aicinām piedalīties divu dienu konferencē, kuras pirmās dienas kārtība būs veltīta Ilgtspējīga tūrisma attīstībai, savukārt otrās dienas tēmas būs veltītas piekrastes dabas vērtību saglabāšanas mehānismiem un sabiedriskajām iniciatīvām. Konferences darba kārtībā būs piemēri no citu valstu pieredzes funkciju deleģēšanā nevalstiskajam sektoram, kā arī konkrēti valsts un sabiedrības sadarbības modeļi, kas veiksmīgi funkcionē citās Baltijas jūras valstīs. Konferenci atbalsta Ziemeļvalstu un Vācijas vēstniecības, Zviedrijas Starptautiskās sadarbības aģentūra – SIDA, Ziemeļu Ministru Padome, Eiropas Savienība un Fridriha Eberta Fonds. Konferencē aicināti piedalīties valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu un organizāciju pārstāvji, politiķi, vides nevalstiskās organizācijas un tūrisma nozares speciālisti.

Praktiskā informācija:

  • Konferences darba valoda ir angļu, taču tiks nodrošināta arī sinhronā tulkošana uz latviešu valodu.
  • Konferencei nav dalības maksas. Visi reģistrētie konferences dalībnieki tiek aicināti uz kafijas pauzēm, pusdienām un arī Norvēģijas – Baltijas Jūras Padomes prezidentūras svinīgo pieņemšanu, kas notiks 6. maijā plkst. 19.00. Ielūgums uz Norvēģijas vēstnieka pieņemšanu tiks nosūtīts atsevišķi reģistrētajiem konferences dalībniekiem.
  • Tā kā organizatoru apmaksāto viesnīcas numuru skaits ir ierobežots, viesnīcas rezervācijas tiks nodrošinātas, ievērojot Reģistrācijas formu saņemšanas secību.

Reģistrācijai sūtīt pieteikumu uz epastu: janis.matulis@keeplatviatidy.lv, tel. 26538871.